/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Irrigatiesturing: wanneer hoeveel water geven?

Sander Fleerakkers (PSKW), Joran Barbry (Inagro) en Anne Waverijn (PCG)

Irrigatie gebeurt op veel bedrijven nog op het gevoel. Met de droogteperiodes van afgelopen jaren ontstaat de tendens om te besparen op het watergebruik. Telers wensen ook hun waterverbruik beter te kunnen inschatten en plannen. De vraag rijst dan wat een optimale irrigatie is om een goede opbrengst en kwaliteit te halen met een minimale hoeveelheid water. Of: wanneer geef ik hoeveel water?

Uit een bevraging van de biologische sector geeft de helft van de telers aan enkel op eigen aanvoelen te irrigeren. Het andere deel gebruikt een vast schema (19%) of laten hen leiden door neerslagmeting (16%), bodemvochtstalen (5%), stralingsmodellen (7%) of extern advies (7%) om te bepalen wanneer ze hun gewas irrigeren (tabel 1). Hoeveel water er dan juist gegeven wordt, wordt nog meer bepaald op het gevoel (65%). Een kwart van de bedrijven gebruikt een vaste hoeveelheid, en het overige deel maakt gebruik van stralingsmodellen of extern advies. 

Het feit dat er nog veel afgegaan wordt op wat we zien, en er dus weinig irrigatiesturing gebeurt, bewijst al dat dit geen makkelijke taak is. Dit artikel probeert de telers inzicht te geven in een aantal mogelijkheden die bestaan. Het inzicht in de waterhuishouding zelf is daarbij de belangrijke eerste stap.

Lees het artikel hier!
 
Meer info?
Sander Fleerakkers (PSKW) – sander.fleerakkers@proefstation.be  
Joran Barbry (Inagro) – joran.barbry@inagro.be 
Anne Waverijn (PCG) – anne.waverijn@pcgroenteteelt.be 
 
Image

 

beschutte teelt
groenten