/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe aanplant kleinfruit onder bescherming op Proefcentrum Pamel

Bram De Keyzer (Proefcentrum Pamel)

Om telers in de toekomst nog meer te kunnen helpen in verband met teelt gerelateerde problemen in kleinfruit, werd beslist om het aandeel kleinfruit in Proefcentrum Pamel te verhogen. In de zomer van 2020 werden daarom gloednieuwe kleinfruit tunnels en regenkappen geïnstalleerd. Goed voor een oppervlakte van meer dan 2000 m². 

In alle regenkappen en tunnels werden recent meerdere types kleinfruit aangeplant, van frambozen tot kruisbessen, rode bessen, blauwe bessen, bramen en zelfs tafelduiven. Hierbij werd, met het oog op toekomstige onderzoeken, zowel gekozen voor nieuwe rassen als voor gevestigde waarden. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de recent gestarte proeven.

In 2 tunnels gaat de volledige aandacht naar de teelt van zomerframboos. Terwijl dit in één tunnel gaat om een rassenproef, gaat het in de andere om een vervolg van het CCBT-project: ‘Hoe biologische longcanes opkweken’. Een project waarbij zomerframbozen van het ras Tulameen zowel opgekweekt werden in vollegrond als in pot en waar bovendien gebruik gemaakt werd van verschillende substraten en bemestingswijzen. In deze navolging zal in 2021 niet alleen de productie maar ook de vorming van nieuwe scheuten worden bepaald bij de verschillende objecten. Daarbovenop wordt dit plantgoed ook opgenomen in de rassenproef, waar een vergelijking zal plaatsvinden tussen dit eigen opgekweekt materiaal, Tulameen Pearl, enkele Glenn-rassen en zelfs een Phytophthora-resistent ras.

Ook wordt, omwille van de sterke interesse van de telers uit, een volledige tunnel toegewijd aan tafeldruiven. Een aantal rassen, met potentieel in de bioteelt, werden daarom in het voorjaar van 2021 aangeplant, zowel in tunnel als in openlucht. Hierbij zullen bijkomend verschillende snoeitechnieken aan bod komen. In deze tunnel is demonstratief werken evenwel het voornaamste doel, zodat telers verder geholpen kunnen worden in hun vragen naar deze sterk opkomende teelt.

Naast zomerframbozen, komen herfstframbozen ook zeker aan bod. Hiervoor worden in totaal 2 regenkappen voorzien. In een eerste regenkap zal een herhaling plaatsvinden van het CCBT-project rond het gefractioneerd bemesten van herfstframbozen, in de andere zullen 6 rassen onderling vergeleken worden. Bij deze laatste werd vooral gezocht naar rassen die mogelijk interessant zijn voor de bio-teelt en die iets vroeger kunnen geoogst worden. Zodoende de oogstdip tussen zomer- en herfstframboos te verkorten.

Niet alleen werd er gezocht naar interessante kleinfruit teelten en bijhorende rassen, eveneens aan het steunmateriaal werd de nodige aandacht geschonken. Meerdere soorten steunmaterialen komen aan bod in de veronderstelling de teler ook op dit vlak de nodige informatie te kunnen verschaffen. 

Ben je benieuwd naar deze aanplant? Wil je weten welke rassen en technieken verder nog worden gebruikt? Of kom je gewoon graag eens langs? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens of bezoek ons tijdens een van onze proefveldbezoeken (bv op 15 juni!). We leiden u graag rond in onze nieuwe aanplant.

Meer info?
Bram De Keyzer, Onderzoeker Proefcentrum Pamel
0475/63.87.22
kleinfruit