/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biomelk met verschillende kostpijs?!

Wim Govaerts (Wim Govaerts & co cvba)

Hoewel het basisteeltplan en de rantsoenen op de Vlaamse biologische melkveebedrijven grotendeels gelijkaardig zijn, leidt de toegang tot land en intensiteit van de bedrijfsvoering tot een grote verscheidenheid in bedrijfstypes. Deze verschillen in ontwikkelingsstrategieën hebben een grote invloed op de bedrijfseconomie. Hoe kan het ideale melkveebedrijf er in de toekomst uitzien? En wat zijn de technische en bedrijfseconomische consequenties? Door het bespreken en doorrekenen van drie verschillende ontwikkelingsstrategieën werd inspiratie geboden aan de bio melkveehouders voor hun eigen mogelijke bedrijfsontwikkeling.

Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier!
 
Meer info?
Wim Govaerts 
Tel: 0032 (0)477 77 46 95
 
Image
herkauwers