/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Irrigatie met druppeltape is veelgebruikt in beschutte teelten en geeft goede resultaten

Anne Waverijn (PCG)

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologisch teeltsysteem van groenten. Om deze droge periodes op te vangen kunnen telers gebruikmaken van gekende irrigatiesystemen. De vragen die zich hierbij aandienen, zijn gedeeltelijk gelijklopend met de gangbare teelt, echter zijn ook ten dele verschillend wegens de eigenheid van biologische bedrijven, met name sterke diversificatie, andere saldi en invloed droogte op functioneren bodem-ecosysteem... Vragen zijn van praktische aard, zoals welk water, welk systeem en welke dimensionering is het best. Naast algemene vragen over irrigatieschema en starttijdstip per teelt zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden, zoals druppelirrigatie met een druppelirrigatieslang.

Meer info?
Anne Waverijn
Tel: +32 (0)9 381 86 82
E-mail: Anne.Waverijn@pcgroenteteelt.be 

 

Image

groenten