/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Geïntegreerde plaagbestrijding voor de bestrijding van de rode vogelmijt

Hanne Nijs, Nathalie Sleeckx (Provincie Antwerpen)

Sinds eind 2018 loopt het MiteControl project op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel. Dit is een Europees project met partners in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waarbinnen drie niet-chemische strategieën uitgetest worden voor de preventieve behandeling van rode vogelmijt (‘bloedluis’). Het doel van het project is om duurzame alternatieven voor het gebruik van niet-selectieve pesticiden te kunnen aanbieden aan boeren voor de bestrijding van bloedluis.

De IPM-proeven op de eerste pilootbedrijven zijn van start gegaan in het voorjaar van 2020 en lopen momenteel nog volop. Van de in totaal 11 pilootbedrijven waar de proef momenteel al loopt, zijn er drie
biobedrijven. De IPM-strategie waarin het uitzetten van roofmijten gecombineerd wordt met het toedienen van een plantaardig drinkwatersupplement (verkrijgbaar op de Belgische en Nederlandse markt) wordt momenteel uitgetest op een biologisch pilootbedrijf in België (15000 hennen), één in Frankrijk (12000 hennen) en een derde in Engeland (3000 hennen).

Lees meer in het artikel.

pluimvee