/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Droogteresistente sorghum kan nog niet concurreren met biologische maïsrassen

Luk Sobry (Inagro)

Veel bedrijven in de biologische veehouderij hebben geen maïs in de teeltrotatie. Wildschade en mechanische onkruidbestrijding zijn belangrijke knelpunten in de teelttechniek. Bij dieper zaaien is het voor vogels moeilijker om het gekiemde zaad uit de grond te trekken, en verkort de periode dat de kiemplant kwetsbaar is. Ook nog niet gekiemd zaad is zo moeilijker uit te pikken. Later zaaien geeft een voordeel in opbrengst en naar onkruiddruk, maar boet in naar voederwaarde. Als alternatieve energieteelt kan sorghum als droogteresistent gewas dienen. Veredeling in rassen geschikt voor onze contreien moet dit van oorsprong Afrikaanse gewas tot een concurrent voor maïs maken.

In 2020 legde Inagro drie proeven aan die onderzochten welke teelttechnieken konden worden toegepast om de knelpunten rond de maïsteelt aan te pakken. Aangezien het gebruik van biologisch zaaizaad verplicht is sinds 2020, werd ook het rassenaanbod dat voorhanden is, bekeken. Daarnaast werd het potentieel van sorghum onderzocht door twee standaardrassen uit te zaaien.

Meer weten over de resultaten van deze proeven? Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier.

Meer info?
Luk Sobry, inagro
Tel: 051 27 32 51
E-mail: luk.sobry@inagro.be

 

Image

herkauwers
akkerbouw