/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Voor iedere situatie het juiste net

Groentegewassen afdekken met insectengaas of klimaatnet brengt vaak soelaas tegen moeilijk beheersbare plagen. Maar elke teelt en plaag vraagt apart onderzoek om te bepalen welke netten het meest geschikt zijn. In 2019 en 2020 legden Inagro en PSKW proeven aan in  Romeinse sla, little gem, en Chinese kool. Hieruit bleek dat tegen bladluizen in sla je in het voorjaar het best klimaatnet gebruikt. Later in het seizoen dek je beter niet af of leg je enkel wildnet. Fijnmazige insectengazen beschermen in het veld niet altijd goed tegen bladluizen. Deze kan je wel inzetten tegen koolvlieg en andere plagen in Chinese kool. 

akkerbouw
groenten