/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Voor iedere situatie het juiste net

Femke Temmerman (Inagro) en Sander Fleerakkers (Proefstation)

Groentegewassen afdekken met insectengaas of klimaatnet brengt vaak soelaas tegen moeilijk beheersbare plagen. Maar elke teelt en plaag vraagt apart onderzoek om te bepalen welke netten het meest geschikt zijn. In 2019 en 2020 legden Inagro en PSKW proeven aan in  Romeinse sla, little gem, en Chinese kool. Hieruit bleek dat tegen bladluizen in sla je in het voorjaar het best klimaatnet gebruikt. Later in het seizoen dek je beter niet af of leg je enkel wildnet. Fijnmazige insectengazen beschermen in het veld niet altijd goed tegen bladluizen. Deze kan je wel inzetten tegen koolvlieg en andere plagen in Chinese kool. 

Om de telers een leidraad te bieden in een sterk evoluerend aanbod aan afdekmaterialen, stelden de onderzoekers twee overzichtstabellen samen: één die de technische eigenschappen van de materialen weergeeft en één die de proefresultaten van de laatste jaren in verschillende teelten samenvat.

Lees meer in het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier.

Meer info: Een overzicht van technische eigenschappen, een gebruikswijzer voor afdekmaterialen en twee informatieve filmpjes rond het goed gebruik van netten vind je hier.

Contact:

Femke Temmerman
Tel: +32 (0)51 27 32 53
E-mail: femke.temmerman@inagro.be

Sander Fleerakkers
Tel: +32 (0)473 35 35 24
E-mail: stefanie@pcgroenteteelt.be

akkerbouw
groenten