/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Koolvlieg en trips te lijf met biologische bestrijders

In beschutte teelten vormt de inzet van biologische controleorganismen (BCO’s) een primair onderdeel van de geïntegreerde plaagbestrijding. In de openlucht groenteteelt daarentegen heeft deze vorm van biologische bestrijding nog geen ingang gevonden in de praktijk. De voornaamste redenen hiervoor zijn de lagere kostenefficiëntie en de meer variabele toepassings-condities. Nochtans bieden sommige BCO’s zeker potentieel tegen bepaalde plagen. In dit project gingen we op zoek naar de meest geschikte en beloftevolle BCO’s voor de beheersing van koolvlieg (Delia radicum) en trips (Thrips tabaci) in openlucht teelt. Entomopathogene schimmels en steinernema- aaltjes behoren hierbij tot de meest potentiële kandidaten voor de bestrijding van koolvliegmaden. Als potentiële bestrijders van tabakstrips testten we verschillende soorten roofmijten, entomopathogene schimmels en aaltjes.
Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier.

akkerbouw
groenten