/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Zaaidichthedenproef zomertarwe in mengteelt met zomerveldboon 2020

Jasper Vanbesien (Inagro)

In 2020 werd onderzoek gedaan naar een optimale zaaidichtheid van zomertarwe in een mengteelt met zomerveldboon binnen de biologische landbouw. Veldbonen kunnen een interessante bron van lokaal (voeder)eiwit zijn. Een zuivere teelt is echter minder interessant. Een mengteelt van veldbonen met graan kan zorgen voor een betere onkruidonderdrukking, een betere gewasstevigheid en een grotere oogstzekerheid. Om te streven naar een goede opbrengst aan veldbonen is het echter ook belangrijk dat de concurrentie van het graan niet te hoog is. We onderzochten wat het effect is van de zaaidosis zomertarwe in de mengteelt op de bodembedekking, de groei/ontwikkeling van de veldbonen, op de veldboonopbrengst en op de totale opbrengst van de mengteelt. Daarbij werd ook een vergelijking gemaakt met de zuivere teelt. Bijkomstig werden drie veldboonrassen onderling vergeleken zowel in zuivere teelt als in mengteelt bij eenzelfde dosis zomertarwe om na te gaan of verschillen tussen rassen zowel in zuivere teelt als in mengteelt even sterk naar voor komen.

akkerbouw