/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verslag rondgang biologische proefvelden PIBO Campus vzw

Op 24 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel.

Neem zeker eens een kijkje in de bezoekersgids!

De rassenproef triticale wordt in samenwerking met Inagro Afdeling Biologische Productie uitgevoerd. Tulus had dit jaar de beste opkomst.

Image

Foto triticale: links Amarillo, rechts Tulus

De aardappelen stonden er goed bij. Ze werden begin april geplant en er was een goede opkomst. Er werd geen koperbehandeling uitgevoerd. De rassen Carolus en Richill kregen de beste score qua gewasstand.

Image

Image

Een mengteelt met zomertarwe zorgt voor het onderdrukken van het onkruid in de veldbonen. Wanneer de veldbonen net boven staan kan er schade zijn door duiven. Door nu dieper te zaaien en uit voorzorg linten te spannen, zijn er dit jaar veel minder problemen. Opmerkelijk is dat de bonen dit jaar lager staan dan de triticale. Normaal is het andersom.
Dit jaar werd er ook lupine gezaaid, zowel in combinatie met tarwe als enkel lupine. Maar deze werden telkens opgevreten door de duiven.

Image

De bezoekersgids met alle teelttechnische gegevens kan je HIER downloaden.

Image

Meer info
Gunther Leyssens (PIBO)
TEL: 012/39 80 55
E-mail: biolandbouw@pibo.be

akkerbouw