/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste jaar PPILOW: onderzoek naar dierenwelzijn bij varkens en kippen

Laura Van Vooren (Bioforum)

Als het gaat over dierenwelzijn, is de biologische sector al een voortrekker. En het is ook de bedoeling dat we die positie behouden. In het Europese project PPILOW (Poultry and Pig Low-input and Organic production systems’ Welfare) wordt er gezocht naar hoe dierenwelzijn nog verder kan verbeterd worden.

Tijdens het eerste jaar van PPILOW maakten alle deelnemende landen een overzicht op van de meest voorkomende knelpunten die ervoor zorgen dat het moeilijk is om dierenwelzijn verder te verbeteren. Concreet voor Vlaanderen voor de biologische pluimveesector betekent dit dat er gezocht wordt naar manieren om de infectiedruk door parasitaire wormen onder controle te houden. Zowel binnen PPILOW als binnen Vlaamse projecten lopen hierrond momenteel experimenten.

Binnen de Vlaamse biologische varkenshouderij blijven castratie en weidegang twee heikele punten. Binnen PPILOW start binnenkort een experiment waarin onderzocht wordt hoe berengeur en ongewenst gedrag bij intacte beren kan verminderd worden en hoe de vleeskwaliteit behouden kan blijven.

Ook andere experimenten lopen of zullen binnenkort van start gaan. Bijvoorbeeld, om het doden van ééndagshaantjes te vermijden, wordt onderzocht wat het potentieel is van dubbeldoelrassen en van in-ovo-sexing, waarbij het geslacht van het kuiken reeds in het ei bepaald wordt. Ook lopen er momenteel onderzoeken naar hoe verenpikken en kannibalisme kunnen tegengegaan worden. Naast effect op dierenwelzijn, wordt voor elk van deze experimenten ook de economische haalbaarheid en algemene duurzaamheid meegenomen, zodat de voorgestelde innovaties ook realiseerbaar zijn in de praktijk.

Uit een focusgroep met Europese beleidsmakers bleek dat dierenwelzijn de komende jaren hoger op de politieke agenda staat dan voordien, waardoor het des te belangrijker is dat er gezocht wordt naar innovaties en methodes die effectief, efficiënt en haalbaar zijn.  

Meer info?
https://www.ppilow.eu/

Laura Van Vooren, BioForum
Mail laura.vanvooren@bioforum.be

pluimvee
varkens