/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Publieke consultatie Europees actieplan voor bio

In de Farm to Fork- en de Biodiversiteitsstrategieën, gepubliceerd in mei 2020, heeft de Europese Commissie zich ertoe verbonden om: (i) 25% van de landbouwgrond van Europa biologisch te verbouwen tegen 2030; en (ii) een aanzienlijke toename van de biologische aquacultuur te verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn bedoeld om zowel de duurzaamheid van het voedselsysteem te verbeteren als het verlies aan biodiversiteit terug te draaien.

Om deze doelstelling te halen, zal de Commissie een actieplan opstellen om: (i) de biologische sector te ondersteunen; (ii) de lidstaten te helpen om zowel vraag als aanbod naar biologische producten te stimuleren; en (iii) het vertrouwen van de consument te waarborgen. Om dit actieplan te onderbouwen heeft de Commissie besloten een openbare raadpleging te houden om de standpunten van belanghebbenden te verzamelen over de uitdagingen en kansen voor de ontwikkeling van biologische productie en consumptie in de EU. De doelstellingen van deze consultatie zijn:

  • alle burgers en organisaties de gelegenheid geven om geïnformeerd te worden over de beleidsontwikkeling;
  • om de mening van het publiek te verzamelen over te ontwikkelen acties en hun mogelijke effecten;
  • kansen en uitdagingen te identificeren voor de toekomst van de biologische productiesector in de EU.
 
Invullen vragenlijst
 
Je kunt bijdragen aan deze consultatie door de online vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten zijn beschikbaar in sommige of alle officiële EU-talen. Je kan je antwoorden dus in het Nederlands indienen.
 
Om redenen van transparantie wordt organisaties en bedrijven die deelnemen aan openbare raadplegingen, verzocht zich te registreren in het transparantieregister van de EU.
 
 

herkauwers
pluimvee
varkens
pitfruit
kruiden
groenten