/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Webinar: Hittestress bij kleine herkauwers

Thursday, November 26, 2020 - 20:00

De wereldwijde klimaatverandering gaat niet alleen gepaard met een hogere frequentie aan natte periodes, maar ook met meer en langere periodes gekenmerkt door droogte en hitte. De uitdaging voor de Vlaamse veehouderij bestaat erin om op de gepaste manier met die weersfenomenen en hun gevolgen om te gaan. Tijdens deze eerste webinar wordt even stilgestaan bij hittestress : de definitie, het ontstaan en hoe we hittestress kunnen vaststellen. We gaan dieper in op de gevolgen en het belang ervan, zowel op korte als op lange termijn. Tot slot bekijken we op een praktische manier hoe we hittestress zowel bij dieren op de weide als op stal kunnen reduceren.

Programma

•    20u00    Verwelkoming

•    20u05    Wat is hittestress? De gevolgen en een praktisch plan van aanpak.

                   Bert Driessen – KU Leuven | Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

•    20u45    Vragensessie

•    21u00    Einde Webinar

Inschrijven

Deze Webinar is gratis! 

Klik hier om u in te schrijven.

Als u ingeschreven bent ontvangt u enkele dagen voor het event een link waarmee u kan deelnemen. 

MEER INFORMATIE

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij| jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 0499/94 96 03

Hanne Geenen | Departement Landbouw en Visserij |hanne.geenen@lv.vlaanderen.be | 0499/54 16 88

André Calus | Voorzitter kleine herkauwers | info@vsh.be | 0475/70 07 10