/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Webinars Faire Prijs

Pieter Vermeersch (LLAEBIO)

Wat is een faire prijs voor mijn product dat op een biologische of agro-ecologische wijze geteeld is?

Deze vraag kreeg het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw (LLAEBIO) van een landbouwer. Het is een vraag die vele landbouwers hebben die producten produceren en bijkomend een ecologische of sociale dienst verlenen aan de maatschappij. Via het in beeld brengen van het systeem werden drie belangrijke thema’s geïdentificeerd: Verdienmodellen, Bepalen van de Kostprijs en de Rol van Marketing. In drie webinars over deze thema’s zal door experts en ervaringsdeskundigen aan het woord te laten en in discussie te treden op zoek gegaan worden naar antwoorden. 

In de eerste webinar Verdienmodellen zal Anne-Marie Vangeenberghe (Innovatiesteunpunt) het hebben over de kracht van coöperatief ondernemen, Edward Belderbos (ILVO) zal de Verdienwijzer voorstellen, een tool waarmee landbouwers kunnen onderzoeken welke activiteiten hun verdienmodel kunnen vervolledigen, Kurt Sannen zal vanuit zijn ervaring als landbouwer en zijn ervaring als adviseur  landbouw en natuur het hebben over zijn visie op dit thema en hoe het zijn aanpak beïnvloedt heeft, An Ghesquire heeft sinds 2015 een CSA-boerderij en  zal het hebben over haar ervaring met dit verdienmodel. 

De webinar gaat door op 3 december van 13u30 tot 15u online. 

Interesse? Schrijf je in door een mail te sturen naar llaebio@ilvo.vlaanderen.be.

kleinfruit
beschutte teelt
kruiden
groenten