/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenonderzoek bataat: meerwaarde van schuin planten van slips bevestigd

Annelien Tack (PCG)

Ook dit jaar werden een hele reeks bataat rassen aangeplant in een vergelijkende rassenproef, uitgevoerd in 3 herhalingen. Er werden rassen aangelegd van de Portugese firma Nativaland (Na), het Spaanse Viveros Santana (VS), de Nederlandse firma Biological Youngplants (BY) en de Belgische bedrijven Vervit (Ve) en JoluPlant (JP). Uit Portugal en Spanje werden slips aangeleverd. De andere firma’s leverden gewortelde planten.

In literatuur en op verschillende websites kan je vinden dat het belangrijk is om slips niet verticaal in de grond te planten maar wel schuin zodat de slip hoger in de rug zit en beter kan profiteren van de warmte. De afgelopen jaren werden de slips ook in de proeven op PCG schuin (± 45°) geplant, maar het resultaat met verticaal planten werd nog niet eerder nagegaan. Dit jaar werden de slips in de rassenproef daarom in 1 herhaling verticaal geplant als vergelijking.

Het resultaat was duidelijk. Bij alle rassen presteerde de herhaling die verticaal geplant werd beduidend slechter. Verticaal planten in plaats van schuin planten leverde afhankelijk van het ras een opbrengst die 15 tot 35 % lager lag.

De meeste rassen werden geplant op 20 mei. Enkel de rassen van Vervit werden later geplant, namelijk op 8 juni. Hoewel de teelt in eerste instantie wat trager leek te verlopen dan vorig jaar, stellen we vast dat gemiddeld gelijkaardige opbrengsten werden gehaald als in 2019. Sommige rassen deden het iets minder, andere deden het dan weer beter dan vorig jaar. 

De hoogste bruto- opbrengst van ongeveer 65 ton/ha werd net als vorig jaar gehaald met Bayou Belle. Orleans en Bellevue die vorig jaar de top 3 vormden samen met Bayou Belle, deden het dit jaar iets minder maar haalden nog steeds een mooie bruto-opbrengst van respectievelijk 49 en 46 ton/ha. Ook nieuwkomer Radiance van Nativaland gaf bruto 49 ton/ha. Burgundy behaalde bruto 43 ton/ha, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Evangeline scoorde dit jaar een heel stuk slechter omwille van een erg hoog percentage wegval. Beauregard (zowel van Nativaland als JoluPlant) deed het dit jaar zeer goed met opbrengsten van 55 à 57 ton/ha. Ook de rassen van Biological Youngplants haalden een zeer mooie opbrengst. Indosweet haalde bruto 51 ton/ha en nieuwkomer Astria deed het zelfs nog beter met 57 ton/ha. Joluplant leverde een reeks testrassen aan voor de proef. Algemeen werden mooie opbrengsten gehaald. Testras JP1 scoorde na Bayou Belle zelfs het best in de proef met 62 ton/ha. Ook JP3 en JP8 haalden mooie resultaten van respectievelijk 49 en 41 ton/ha. De rassen van Vervit haalden omwille van de latere plantdatum niet hun maximale potentieel. Ondanks de latere plantdatum werd met Beauregard toch nog meer dan 40 ton/ha gehaald. Covington van Viveros Santana haalde voor het tweede jaar op rij bruto minder dan 30 ton/ha en lijkt niet te voldoen.

Image

Meer info?
Annelien Tack (PCG)
T 09 331 60 83 
annelien@pcgroenteteelt.be

akkerbouw
groenten