/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Getoaste veldbonen hebben een positief effect op het voersaldo bij biologische melkveebedrijven

Luk Sobry, Ilse Louwagie (Inagro)

Het telen van veldbonen in mengteelt graan zorgt bij biologische veebedrijven voor het verhogen van het aandeel bedrijfseigen eiwit.  Een bijkomende hittebehandeling van de droog geoogste mengteelt zorgt voor een verbetering van de voederwaarde van zowel graan als veldbonen. Een voederproef en bedrijfseconomische analyse bij drie biologische melkveehouders toonde aan dat het vervangen van een deel van de (dure) biologische sojaschilfers door getoaste veldbonen zorgt voor een verlaging van de voederkost. Aangezien de productieresultaten nagenoeg gelijk blijven stijgt het voersaldo (=melkopbrengsten-voederkost).

Op jaarbasis levert dit, afhankelijk van de resultaten van vier proeven, een besparing op van 13 tot 34 ton sojaschilfers en een winst van 6000 tot 21000€ voor een bedrijf met 100 melkkoeien. 

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Luk Sobry
Tel: +32 (0)51 27 32 51
E-mail: luk.sobry@inagro.be 

 
 
herkauwers
akkerbouw