/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

CSA netwerk (Antwerpen) start met project rond diversificatie in de korte keten

Dominique Gerits (CSA netwerk)

CSA netwerk  (Community Supported Agriculture) is een vereniging van boeren die hun groenten, fruit en dierlijke producten via de korte keten aan de man brengen. 

Het aantal CSA-boerderijen is in de provincie Antwerpen op korte tijd exponentieel gestegen. Dat is goed nieuws en bewijst dat korte keten, eerlijke landbouw en respect voor het lokale product een grotere reikwijdte krijgen.

De uitdaging is nu om een grotere diversificatie te zoeken binnen de werkwijze van CSA (community supported agriculture) en hiervoor een haalbaarheidsonderzoek te doen. We denken dan vooral aan andere marktsegmenten die tevens interessant kunnen zijn (bloementeelt, dierlijke productie,...), andere afzetkanalen (restaurants, ziekenhuizen,...), andere bedrijfsvormen en samenwerkingsvormen dan deze die zich in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld.

De provincie Antwerpen trekt hiervoor een subsidiebedrag uit van 10.000€ en dit in het kader van ‘subsidiekorf 2020’. 

Meer info?
Jasmien Hillen (coördinator CSA netwerk) 
Mail: info@csa-netwerk.be
www.csa-netwerk.be
Tel 0456/146.326

 
kleinfruit
beschutte teelt
kruiden
groenten