/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Meerwaarde van minitunnels voor vervroeging van courgette?

Stefanie De Groote, Tijl Ryckeboer (PCG)

Voor de vervroeging van courgette op kleinschalige of korte keten bedrijven blijken zowel ijzeren bogen als bogen uit druk pvc geschikt voor de bouw van minitunnels. Welk type afdekmateriaal meest geschikt is, is sterk afhankelijk van het type voorjaar, maar zowel plastiek, gaatjesfolie als agryldoek bieden perspectief voor oogstvervroeging. Bestuiving blijft een heikel punt bij vervroeging van courgette, maar vertoont weinig verschillen tussen verschillende types minitunnel. Een stevige ijzeren minitunnel kan net terugverdiend worden op één jaar tijd indien de gerealiseerde meeropbrengst voldoende groot is.

Lees het volledige proefverslag hier!

Meer info?
Stefanie De Groote (PCG)
Tel: +32 (0)9 381 86 82
E-mail: stefanie@pcgroenteteelt.be 

beschutte teelt
groenten