/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Huidige stand mengteelten

Op verschillende bedrijven werden dit jaar mengteelten graan met een eiwitgewas ingezaaid, zowel in winterteelt als in voorjaarsteelt. De meeste percelen staan er goed tot zeer goed bij. Ook de mengteelten zijn duidelijk voor dit jaar. Op sommige plaatsen kan bijna Gehele Plant Silage (GPS) geoogst worden.

Op een aantal percelen zomergerst-erwten gaat de gerst over in begin deegrijp stadium. De erwten zijn goed gevuld maar nog groen en vochtig. Met een aantal mooie dagen kan op deze percelen de situatie snel veranderen en zal GPS kunnen worden geoogst. Op andere percelen die iets later zijn gezaaid is de zomergerst melkrijp en beginnen de erwten zich nog maar net te vullen.

ImageImage

Figuur 1: Zomergerst begin deegrijp stadium, erwten goed gevuld maar nog groen en vochtig.

De percelen triticale-voedererwt staan doorgaans zeer zwaar. Mogelijk is mede door het voorbije stormachtige pinksterweekend het gewas hierdoor gelegerd. De triticale is doorgaans nog maar begin melkrijpstadium en de erwten moeten zich nog vormen in de peulen. Gewas dat minder fors staat zal doorgaans al iets meer afgerijpt zijn.

De legering op sommige plaatsen in het veld wijst nog maar eens op het belang van een juiste zaaidichtheid van de erwten. Voedererwten mogen maximaal aan 20-25 zaden/m² gezaaid worden. Dit komt overeen met 25 -35 kg/ha afhankelijk van het ras.

Image

Figuur 2: Legering van triticale – voedererwt. Vooral plaatsen met veel erwten trekken het gewas plat. 

ImageImage

Figuur 3: Triticale begin melkrijp stadium; Voedererwten beginnen zich te ontwikkelen in de peulen

Meer info?
Annelies Beeckman (Inagro)
annelies.beeckman@inagro.be
TEL 051/27 32 51 

akkerbouw