/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Oproep: Ben jij kandidaat om Longcanes zomerframboos uit te testen?

Bram De Keyzer (Proefcentrum Pamel)

Aanleiding: Sinds 2015 wordt er in België voor gangbare longcanes in pot geen ontheffing meer verleend. Biologische kleinfruittelers zijn daardoor aangewezen op gangbare naakte wortel longcanes. Uit onderzoek op Proefcentrum Pamel blijkt dat het gebruik van dit plantgoed vaak leidt tot meer plantuitval en lagere opbrengsten. Bijkomend wordt het  steeds moeilijker om naakte wortel plantgoed te bekomen door een slinkend aanbod vanuit de vermeerderingsbedrijven.

Onderzoek: In het kader van het CCBT-onderzoeksproject ”Hoe biologische longcanes zomerframboos opkweken?” werden er in Proefcentrum Pamel longcanes in pot opgekweekt. Een deel van deze longcanes wordt ter beschikking gesteld van biologische kleinfruittelers. Op deze manier krijgen telers de kans om kennis te maken met dit type plantgoed. 

Wetgeving? Aangezien volgens de wetgeving vegetatief teeltmateriaal van blijvende teelten pas biologisch kan zijn na ten minste twee teeltseizoenen lang geproduceerd te zijn overeenkomstig de voorschriften uit de bio-verordeningen (artikel 12 van verordening 834/2007), kan dit plantgoed nog niet als biologisch worden aanzien. Omdat in 2020 tijdens de opkweek van de longcanes de biologische productieregels werden gevolgd, kan via een melding bij uw bio controle orgaan dit plantgoed door biologische kleinfruittelers worden aangeplant. De geoogste vruchten in 2021 zijn biologisch en mogen onder deze benaming worden verkocht. 

Aanbod: Dit plantgoed wordt gratis (factuur van 0 euro) ter beschikking gesteld en voldoet aan de Belgische wetgeving inzake plantgoed:

 • Planten met plantenpaspoort
 • Fytosanitaire keuring door FAVV
 • Keuring door bio controle organisatie

Kenmerken plantgoed:

 • Ras: Tulameen
 • 2 canes in een pot van 2.4l
 • Canes met een hoogte van +/- 1.8m
 • Biologisch substraat

Een deel van het plantgoed werd in volle grond opgekweekt, waardoor het mogelijk is dat u naast pot longcanes een aantal naakte wortel longcanes ontvangt. 

Interesse? Indien u interesse heeft mag u tot en met 5 november 2020 een mail sturen naar proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be , met vermelding van uw interesse en contactgegevens (naam-adres-telefoonnummer). Na deze datum is het niet meer mogelijk om u nog aan te melden. Het plantgoed kan vanaf 1 december 2020 geleverd worden tot en met 10 maart 2021 (niet tijdens de kerstvakantie).

Voorwaarden voor het verkrijgen van dit plantgoed:

 • Het telen van biologisch kleinfruit moet een professionele of semiprofessionele activiteit zijn in Vlaanderen.
 • Eerdere ervaring hebben met het biologisch telen van frambozen.
 • Plantgoed opkweken in een biologisch teeltsysteem en minstens 3 jaar laten staan.
 • Het is mogelijk dat u verschillende batches plantgoed krijgt geleverd, na aanplant moet tracering mogelijk blijven.
 • Teeltopvolging van de verschillende batches.
 • Teeltproblemen met het plantgoed melden.
 • De mogelijkheid aan Proefcentrum Pamel verlenen om 2 keer per jaar naar de longcanes te komen kijken.

U aanmelden voor dit plantgoed betekent dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

Als u zich heeft aangemeld zullen we na de uiterste aanmelddatum telefonisch contact opnemen om praktisch af te spreken (hoeveel longcanes, waar en wanneer te leveren).

Er wordt een limiet gehanteerd op het aantal telers zodat er een minimum hoeveelheid van 50 potten kan worden gegarandeerd.

Indien u bijkomende vragen heeft mag u altijd contact opnemen via proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be of tel: 054 32 08 46.

 
kleinfruit