/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Tweede teelt bloemkool teert op voorteelt

In een vroege koolteelt is een startbemesting met organische korrelmeststoffen wenselijk. De teeltomstandigheden voor de tweede teelt zijn totaal anders. De tweede teelt vergt daarom ook een andere bemestingsstrategie.

Een tweede teelt kool komt vaak in een rijke grond terecht. Bij voorkeur groeide er de winter voordien een vlinderbloemige groenbemester. De eerste teelt werd rijk bemest met stalmest en kreeg ook nog wat organische korrelmeststoffen voor een goede start. Bovendien laat de eerste teelt heel wat gewasresten na die snel verteerbaar zijn en de opgenomen stikstof opnieuw vrijstellen. In juli is de bodem goed opgewarmd. In tegenstelling tot een eerste vroege teelt, komt de tweede teelt zo terecht in een actieve bodem waar zij van heel wat nawerking kan genieten.

De proef werd aangelegd op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro en volgde na een eerste teelt bloemkool. Er werd geplant op 19 juli 2013. 

Lees het verslag HIER.

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro)
TEL: 051 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

groenten
bodemvruchtbaarheid