/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bataat geniet veel aandacht

Annelien Tack & Tijl Ryckeboer (PCG)

Het proefveldbezoek bataat begin september is ondertussen een vaste waarde geworden in het voorlichtingsprogramma van PCG. Niet alleen de Vlaamse telers maar ook een hele hoop Nederlandse telers hebben ondertussen hun weg gevonden naar PCG, het proefcentrum bij uitstek, voor informatie rond de teelt van bataat. Tijdens een rondgang met meerdere standen konden een 100-tal aanwezigen in beperkte groepen genieten van een aangename afwisseling van enerzijds proefresultaten en anderzijds machinedemonstraties. De interesse van de sector was erg groot. Niet alleen producenten, maar ook gewasbeschermingsfirma’s, machineconstructeurs en voeding verwerkende bedrijven waren van de partij.

Proeven moeten antwoorden bieden op vragen uit de sector

Om een antwoord te bieden op de vragen van de sector legden we op het PCG ook dit jaar verschillende proeven aan in het kader van het LA-traject ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’. Naast een rassenproef met maar liefst negentien verschillende rassen van de voornaamste plantenleveranciers, ligt een herbicidescreening aan waarin we kijken naar de selectiviteit van verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen in de teelt van bataat. In een grote demonstratieve teelttechnische proef vergelijken we twee verschillende plantdichtheden (75 x 30 cm en 75 x 20 cm) bij twee verschillende rassen (Orleans en Bellevue) en dit voor 3 verschillende planttijdstippen (week 20, 21 en 23). Ook het projectonderzoek rond bewaring werd toegelicht.

De machinedemonstraties kunnen rekenen op ruime belangstelling

Omdat mechanisatie één van de heikele punten is, werden tijdens het proefveldbezoek enkele machines gedemonstreerd die kunnen worden ingezet in de teelt van bataat.

Bioteler David Van den Houte uit Opwijk demonstreerde een plantmachine voor het planten van slips die hij zelf ontwikkeld heeft. Met behulp van perslucht werden schuin gaten in de rug geponst waarna twee planters op de machine de slips in de geponste gaten staken en de machine met behulp van aandrukwielen de slips aanduwden zodat ze goed vastzaten in de grond.

Het PCA demonstreerde hun 2-rijige loofklapper van het merk Baselier die voor het loofklappen van bataat werd uitgerust met extra schijven die het lange loof tussen de ruggen afsnijden om verstrikken van resterend loof in de oogstmachine te vermijden.

Tuinbouwloonwerk Debusschere uit Kortemark demonstreerde tenslotte een Nobels bollenrooier die de bataat knollen los reed en opvoerde tot in aardappelkisten.

Meer info?
Annelien Tack
Tel 09 331 60 83 
Mail annelien@pcgroenteteelt.be

akkerbouw