/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Stefanie De Groote, Robin Van Havermaet (PCG)

Op dinsdag 18 augustus vond het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. Met de nodige voorzorgen in het kader van Covid-19 was het mogelijk om de lopende proeven te bekijken en tussentijdse resultaten toe te lichten.

In de verwarmde serres ligt momenteel een proef aan waarin de werkzaamheid van verschillende middelen ter beheersing van wortelknobbelaaltjes nagegaan wordt. Uit de eerste beoordelingen van de tomaten kon al duidelijk vastgesteld worden dat ongeënte planten het duidelijk veel minder goed doen dan geënte. Tellingen van de aaltjes bij aanvang en op het einde van de proef zullen samen met de opbrengstgegevens en een visuele beoordeling van de aantasting van de wortels meer duidelijkheid geven over de werkzaamheid van de geteste middelen.

In de tweede verwarmde serre loopt op vraag van de sector een vergelijkende onderstammenproef tomaat. Elf verschillende onderstammen en een object waarin niet geënte planten een octrooibehandeling kregen worden met elkaar vergeleken op vlak van opbrengst, kwaliteit en bewaarbaarheid van de vruchten. Uit de tussentijdse opbrengstresultaten blijkt dat de octrooibehandeling duidelijk achter ligt ten opzichte van de onderstammen. Verdere opvolging zal uitwijzen of verschillen tussen de onderstammen duidelijker worden naarmate de teeltperiode vordert.

In de koepels worden verschillende irrigatietechnieken met elkaar vergeleken in een teelt cherrytomaat. Het gaat hierbij om T-tape, druppeldarmen met steekpennen en strookberegening. Verschillende positioneringen van de T-tape en de steekpennen ten opzichte van het gewas worden naast elkaar gelegd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de invloed die aangieten vlak na plant en mulchen met antiworteldoek heeft op de gewasstand en -opbrengst. Uit de opbrengstresultaten werd duidelijk dat aangieten vlak na plant zorgt voor een vervroeging van de oogst. Bij de tussentijdse opbrengstgegevens tot half augustus was het effect van aangieten op de opbrengst minder duidelijk. De aanwezigheid van worteldoek zorgde over het algemeen voor een iets hogere opbrengst bij de verschillende irrigatietechnieken. Dit waarschijnlijk door een combinatie van de beperking van verdamping en een hogere bodemtemperatuur. Ook zorgt de worteldoek voor beduidend minder uren wiedwerk in vergelijking met niet afgedekte bodem en dit vooral in het object met de strookberegening.

In de nieuwste koepels loopt een paprikaproef waarin bekeken wordt of een tussenteelt van prei de paprika’s kan beschermen tegen bladluizen in vergelijking met monocultuur. Wekelijks werden in het gewas tellingen van bladluis en hun predatoren gedaan, samen met tellingen van andere plagen en nuttigen op de plakvallen. De tussentijdse resultaten gaven aan dat noch het planten van de prei tussen de paprika, noch het toppen van de bladeren om afstotende geurstoffen te laten vrijkomen, een effect hebben op de bladluisaantasting en -ontwikkeling. Daarentegen werd wel een heel levendige gemeenschap aan bladluispredators zoals Aphidoletes, Aphidius en lieveheersbeestjes in het gewas teruggevonden die de bladluisdruk op verschillende momenten wist te beheersen.

De bezoekersgids kan je hier downloaden.

Meer info?
Stefanie De Groote (PCG)
TEL 0032 (0)9 381 86 82
Mail stefanie@pcgroenteteelt.be

beschutte teelt