/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Zomerrondgang snijbloemen

Liesbet Blindeman (PCS)

Met de nodige voorzorgsmaatregelen in kader van COVID-19, vond op dinsdag 4 augustus 2020 het proefveldbezoek snijbloemen plaats. Tijdens deze rondgang werden zowel de proeven voor de biologische teelt van snijbloemen als deze voor de gangbare sector toegelicht. De tussentijdse resultaten van zowel de proeven rond een beredeneerde irrigatie in de biologische teelt van Antirrhinum en Helianthus in kader van het CCBT-project als de ervaringen met het gebruik van diverse afdekmaterialen in de teelt van pioenen kwamen aan bod. Er werd ook even stil gestaan bij een proef met laanbomen, waar diverse plant- en vochtsensoren worden getest om de irrigatiesturing te optimaliseren en bij een demo met filters die worden aangewend voor stikstof- en fosforverwijdering uit restwater. 

In de proefserres werd dit voorjaar de teelt van Amaryllis opgestart. Momenteel worden hier biostimulanten toegepast en wordt er op kleine schaal geëxperimenteerd met Amaryllis in een daglichtloos teeltsysteem. In de teelt van roos onder led-belichting werd de voorbije winter extra ingezet op gewasverwarming tussen het gewas om de ontbrekende stralingswarmte bij gebruik van ledverlichting te compenseren. Dat plaagbestrijding in intensieve serreteelten als roos en anjer de laatste jaren steeds een grotere uitdaging worden voor de telers, kwam hier duidelijk naar voor.

De rondgang werd afgesloten met het thema ‘houdbaarheid’. Voor de biologische teelt werd de gebruikswaarde van een biologisch middel getest bij roos, gerbera en leeuwenbekken, dit met beperkt resultaat. Ook de mogelijkheid om pioenen langdurig te bewaren in zogenaamde ULO-containers wordt onderzocht. Hier blijkt het optreden van condens en vermijden van botrytis-ontwikkeling tijdens deze bewaarfase nog een uitdaging.

Meer info?
Liesbet Blindeman, PCS
Liesbet.Blindeman@pcsierteelt.be
Tel 32 (0)9 353 94 89


snijbloemen