/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Sojaschilfers vervangen door getoaste veldbonen drukt de voederkost

Luk Sobry, Ilse Louwagie (Inagro)

Bij drie biologische melkveehouders werd tijdens de winter de melkproductie opgevolgd na het voederen van getoaste veldbonen. Uit een verteringsproef bij ILVO bleek dat de voederwaarde van de veldbonen na het toasten verbeterd was. De proeven bij de melkveehouders toonden aan dat het vervangen van een deel van de sojaschilfers door getoaste veldbonen een gunstige invloed had op de voederkost. Bovendien had de rantsoenaanpassing weinig invloed op de productieresultaten.

Dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid via het CCBT project ‘toasten van vlinderbloemigen voor een betere voederwaarde’ werd een mobiele toaster van de firma Prothea-Thermic uit Frankrijk ingehuurd. Volgende video geeft een impressie van het toasting proces: https://youtu.be/rVyFb3upbnQ . Op vijf dagen tijd werd in totaal 150 ton getoast op de 3 locaties waar de melkveehouders hun droog geoogste granen hadden opgeslagen. Een opvolging van het rantsoen en de productie op drie biologische melkveebedrijven werd  aangevuld met analyses van de voederwaarde en een bedrijfseconomische evaluatie in samenwerking met het VLAIO-LA TRAJECT EKOPTI (Eiwit in de koe optimaliseren). 

Als je graag dit jaar ook veldbonen wil laten toasten neem dan contact op met Luk Sobry (051 27 32 51 ; luk.sobry@inagro.be) dan maken we de nodige afspraken met de Franse firma. Uit ons onderzoek bleek dat het zeker financieel interessant zou kunnen zijn. In afwachting van uitgebreide onderzoeksresultaten vind je hier alvast de voornaamste bevindingen.  

Uit de voederwaarde analyse bleek de DVE waarde te zijn toegenomen van 134 tot 184 samen met een daling van de OEB waarde van 116 naar 69. Wel werd gevreesd dat het zetmeel van de triticale nog sneller verteerbaar zou worden na het toasten. Het tegendeel bleek het geval, het bestendig zetmeel steeg immers van 57 naar 181 g per kg DS zodat van getoaste triticale meer kan worden gevoederd zonder de kans op pensverzuring te verhogen. Op basis van deze analyse werd in de rantsoenen van de drie bedrijven 1 tot 1,5 kg DS getoaste veldbonen gevoederd waarbij van 0,35 tot 1kg DS sojaschilfers per koe per dag werden uitgespaard.

Er werd ook onderzocht of het rantsoen goedkoper werd bij het vervangen van biologische sojaschilfers door veldbonen. Omdat mogelijks het rantsoen iets goedkoper wordt, maar de technische prestaties kunnen verschillen werd ook het voersaldo bekeken (melkopbrengsten min voerkosten). Door een lagere voederkost en een nagenoeg gelijk gebleven productie was het voersaldo hoger voor de drie bedrijven. Volgens een simulatie over een periode van één jaar kan het vervangen van deze hoeveelheden sojaschilfers door getoaste veldbonen op deze 3 bedrijven gemiddeld € 21000 per bedrijf opleveren. 

Meer info?
Luk Sobry
luk.sobry@inagro.be
Tel 051 27 32 51

Image

herkauwers