/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Oproep voor praktijkproeven in de groenteteelt met innovatieve bemestings- en bodembeheertechnieken

Jasper Vanbesien (Inagro), Koen Willekens (ILVO)

Hoe kunnen biolandbouwers hun bodem optimaal beheren, zodat ze bij een beperkte externe aanvoer van fosfor toch voldoende koolstof en stikstof kunnen aanbrengen? Op die vraag moet de studie ‘optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw, binnen het kader van het mestactieplan’ een antwoord bieden. Die studie loopt van 2018 tot begin 2022 en wordt uitgevoerd door ILVO, Inagro, pcfruit, UGent en de Bodemkundige Dienst en wordt gefinancierd door VLM. In het kader van die studie is Inagro op zoek naar een aantal bedrijven die vernieuwende technieken willen toepassen.

Gezocht: groentetelers die innovatieve technieken willen toepassen

Bent u groenteteler? Dan kunt u deelnemen aan de studie en zo kennismaken met innovatieve bemestings- en bodembeheertechnieken. Concreet: Inagro wil in de periode 2020-2021 enkele groentetelers ondersteunen bij het uittesten van voor hen nieuwe technieken en die vergelijken met de huidige werkwijze. De nieuwe technieken situeren zich op het vlak van composteren, gereduceerde bodembewerking en het gebruik van groenbedekkers of mengsels van groenbedekkers.

Al 4 groentetelers gingen u voor

  • Bij een landbouwer die zijn bodembewerkingen wilde beperken, werd in 2019 een plantbed prei klaargelegd met een actisol. Normaal gezien doet die landbouwer dat met spitfrezen. Een actisol is een toestel met smalle, op een spits toelopende tanden voor een diepe niet-kerende bodembewerking, waarbij de bouwvoor even wordt opgelicht en de gelaagdheid van de bodem behouden blijft. 
  • Bij een andere teler werd de praktische haalbaarheid van de installatie van een groenbedekkermengsel in de paden van op ruggen geteelde courgettes onderzocht omdat er na een late groenteteelt geen tijd meer is voor een tussenteelt. 
  • Nog op een ander bedrijf werd het verschil in waarde als vanggewas van de groenbedekkers Phacelia en Alexandrijnse klaver onderzocht, zowel in zuivere teelt als in mengsel na een vroege vernietiging van gras-klaver (zomer) in functie van een vroege kolenteelt het jaar erna. 
  • Bij een vierde teler werd een onderzaai van witte klaver in een zomergraan vergeleken met het zaaien van een groenbedekker in de stoppel, om te streven naar een zo lang mogelijk groeiseizoen. Hierbij wordt de ontwikkeling en opbrengst van de volgteelt (groene selder) met aandacht opgevolgd. 

Image

Op die vier bedrijven werd een alternatieve bemestings- of bodembeheerstrategie door Inagro opgevolgd en begeleid. De bedrijven kregen hulp bij het toepassen van de nieuwe techniek. Daarnaast werden verschillende analyses uitgevoerd. 

Als u deelneemt zal Inagro ook bij u initieel een algemene bodemkarakterisering uitvoeren. Tijdens die proef wordt de beschikbare minerale N (ammonium- en nitraatstikstof) en de gewasontwikkeling opgevolgd. Inagro kan ook een opbrengstbepaling doen van de hoofd- en/of tussenteelt en de kwaliteit van het geoogste product analyseren.

Wilt u deelnemen aan de studie en een alternatieve techniek toepassen die zal worden vergeleken met wat u nu toepast op uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact op met:

Jasper Vanbesien
Tel: 051 14 03 06
E-mail: Jasper.vanbesien@inagro.be

Voor algemene projectinformatie:

Koen Willekens
Tel: 09 272 26 73
E-mail: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

herkauwers
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid