/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Afdekken als oplossing tegen koolvlieg

K. Spiessens & S. Caluwé (PSKW), F. Temmerman (Inagro)

In proeven wordt onderzocht welke afdekmaterialen je best kiest en hoe je koolgewassen het best afdekt om ze tegen koolvlieg te beschermen. Er is een duidelijk verband tussen de maaswijdte en de koolvliegaantasting. De resultaten wijzen op een andere strategie voor geplante en gezaaide koolgewassen. Geplante gewassen worden best onmiddellijk na planten afgedekt en dat voor de volledige teeltduur. Bij gezaaide gewassen wacht je best tot de eerste blaadjes gevormd zijn en kies je een net met kleinere maaswijdte.

In seizoenen met gunstige klimaatomstandigheden en door het minder breedwerkend middelenpakket waarover we beschikken, zien we de schade door koolvlieg toenemen. In sommige koolgewassen gaat een chemische aanpak de laatste jaren steeds moeilijker. Vanaf volgend jaar mag ook chloorpyrifos niet meer worden gebruikt. Vanuit deze problematiek blijven de onderzoekscentra zoeken naar alternatieve oplossingen voor de beheersing van koolvlieg in verschillende koolgewassen. Naast het testen van nieuwe chemische middelen, krijgt ook de biologische aanpak meer aandacht. 

Lees het volledige artikel met de proefresultaten hier

Meer info?
Femke Temmerman
Tel: 051 27 32 53
E-mail: femke.temmerman@inagro.be

groenten