/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2020

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen, zelfs vanuit quarantaine!

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Zes nieuwe CCBT-projecten van start

Eerder dit jaar gingen zes nieuwe CCBT-projecten van start. De thema's zijn opnieuw heel divers, omdat elke deelsector met verschillende vragen zit. Een groter project over irrigatie in de groenteteelt zal ongetwijfeld ondersteuning bieden in geval we opnieuw droge periodes moeten trotseren. Lees meer...


Rassenproef witte kool bio 2019

Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen. Idealiter wordt geoogst op 8st/kist. Een stevige groeistilstand door de droogte vertekende het raspotentieel. Lees meer...


Nieuw CCBT project over Irrigatie in Bio

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologisch teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om deze droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord te kunnen bieden op de vele vragen die telers bij de verscheidene irrigatietechnieken hebben, werken drie CCBT partners Inagro, PCG en PSKW samen in een nieuw tweejarig project. Lees meer...


Voederbomen voor bio-herkauwers

Als houder van kleine en grote bio-herkauwers ben je verplicht een buitenloop te voorzien voor je dieren. In de praktijk blijkt het echter niet altijd vanzelfsprekend om een goed uitloopbeheer te realiseren. Nochtans is dit cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van je dieren, wat zich dan weer laat voelen in de productiviteit. Inagro, Odisee en adviesbureau Wim Govaerts & Co startten in april 2020 met een CCBT-project waarbij de functionele integratie van voederbomen in de buitenloop van bio-herkauwers de komende twee jaar wordt bestudeerd, in beeld gebracht en gedemonstreerd. Lees meer...


Op het PCS start een nieuw CCBT project rond de verruiming van de afzetperiode bij biosnijbloemen

De biosnijbloemensector kent een sterke groei en is een jong segment van de sierteelt met een grote diversiteit aan bedrijven. Het verkoopseizoen start momenteel rond maart-april met de bolgewassen en eindigt bij de eerste vorst. De grootste productie geschiedt in de zomermaanden. Echter, dan valt vaak de vraag wat stil, zeker bij warme zomers, zodat er in vele gevallen een overproductie aan biobloemen komt, dit terwijl er in de winter weinig activiteit is (maar wel veel vraag). Sinds dit voorjaar is op het PCS een CCBT project rond de verruiming van de afzetperiode bij biosnijbloemen gestart. Lees meer...


Handvaten bij preventie en bestrijding van wormen op bio-leghennenbedrijf

In het CCBT-project PREBEBIOLEG zoeken partners ILVO en Bioforum naar alternatieve methodes ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen. Vaak wordt nu flubendazole gebruikt ter bestrijding van wormen, maar vanaf 1 januari 2021 gaat een nieuwe Bio-Verordening van kracht. Daardoor krijgt flubendazole een wachttijd van minstens 48 uur toebedeeld wat grote economische gevolgen zal hebben voor de bio-pluimveehouder. PREBEBIOLEG wil daarom duidelijke handvaten aanreiken aan de bio-leghennenhouders om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. Lees meer...


Optimaliseren bemesting herfstframbozen: filmpje beschikbaar!

Proefcentrum Pamel deed de voorbije twee jaren veldproeven in herfstframbozen, om na te gaan of een gefractioneerde bemesting beter is dan één basisbemesting, en om een verklaring te zoeken voor de geelverkleuring van de bladeren. Arnout legt uit wat de resultaten waren in dit filmpje!


Praktische handleiding bomen voor buitenvarkens

Het eindrapport van P'Orchard gaat over varkens buiten onder de bomen en is nu beschikbaar. De toepassing van boslandbouw voor buitenvarkens is in onze regio nog beperkt en uitwisseling van kennis, ervaring en innovatieve ideeën zodoende een meerwaarde. Met de Operationele Groep P’Orchard brachten geïnteresseerde varkenshouders hun praktijkervaringen en knelpunten in kaart, hierin ondersteund door ILVO, Inagro en het Varkensloket. Lees meer...


En verder:

  • Net als vorige maand publiceren we deze maand enkel een elektronische nieuwsbrief, om de verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Bioboeren, die geabonneerd zijn, krijgen hopelijk vanaf mei hun nieuwsbrief terug op papier.

  • WUR publiceerde een inventaris van maatregelen voor klimaatadaptie in de open teelten

  • De agroforestry masterclasses “Ontwerp” en “Voedselbossen” worden vervangen door een online module. Misschien een opportuniteit, want zo kan je het lesmateriaal ook bekijken op momenten waarop het voor jou zelf past! 

AGENDA

8 mei - Start inspiratiecursus agro-ecologie

18 mei - Info-avond Leertraject Bio- & BD-landbouw in Antwerpen

26 mei - Studiedag Legcombio: combineren van plantaardige teelten met pluimvee

6 juni - Open lesdag Leertraject Bio- & BD-Landbouw, bij de Goedinge, Afsnee (Gent)

13 juni - Open Lesdag Leertraject Bio- & BD-Landbouw, bij Loof & Bezen, Wommelgem (Antwerpen)

24 juni - Biovelddag Inagro

27 juli - 1e akker- en tuinbouwtop

15 sep - Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw'