/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuw CCBT project over Irrigatie in Bio

Joran Barbry (Inagro), Sander Fleerakkers (PSKW) en Stefanie De Groote (PCG)

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologisch teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om deze droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord te kunnen bieden op de vele vragen die telers bij de verscheidene irrigatietechnieken hebben, werken drie CCBT partners Inagro, PCG en PSKW samen in een nieuw tweejarig project.

Telersvragen over technieken, kostprijs en zuinige methodes

Teelten irrigeren kan met behulp van uiteenlopende irrigatietechnieken. De vragen die zich specifiek voor bio bij deze technieken aandienen, zijn vaak gelijklopend met de gangbare teelt. Toch zijn er ook belangrijke verschillen, onder meer door de typische diversificatie van biologische bedrijven, verschillen in saldi en de impact van de droogte op het functioneren van het bodem-ecosysteem, dat in biologische teeltsystemen van groter belang is dan bij gangbare. 

Veel vragen zijn van praktische aard (welk water, welk systeem, welke dimensionering,…). Daarnaast is de kostprijs (investering,  terugverdientijd,…) natuurlijk ook een belangrijk item.  Omdat water schaars wordt, zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden. Daarbij wordt gekeken in de richting van druppelirrigatie met behulp van druppelirrigatieslangen. Om deze techniek vlot toepasbaar te maken in biologische teeltsystemen, ontbreekt nog veel kennis.

Brede bevraging: “waar staat de biologische sector op vlak van irrigatie?”

Omdat de biologische bedrijven erg divers zijn, zowel in oppervlakte als in teelten en teeltsystemen, is de aanpak van irrigatie enorm verschillend tussen de bedrijven. Met een brede bevraging willen we in een eerste fase in het project een goed beeld krijgen van de huidige situatie en de manier van aanpakken op de diverse bedrijven. Het is belangrijk te weten hoe de biologische bedrijven nu georganiseerd zijn zodat de proeven die we uitvoeren in het project goed aansluiten bij de noden van de bedrijven. We willen ook een beeld krijgen van de aanwezige ervaringskennis om deze te ontsluiten naar de ganse sector en om de kennisnoden nog scherper te stellen.

Vul de bevraging online in via deze link, en help ons en uw collega biotelers vooruit. 

De vragenlijst is bedoeld voor alle types biologische bedrijven met groenteteelten. Zelfs als u tot op heden niet irrigeert, zijn uw antwoorden waardevol voor ons.

De resultaten zullen in een artikel via de biopraktijk nieuwsbrief verspreid worden, en zullen ook op de netwerkdag in september toegelicht worden tijdens een irrigatie-workshop.

Praktijkproeven op de verschillende proefcentra

Verder zullen de drie partners in het project praktijkproeven uitvoeren met verschillende irrigatietechnieken. Zo worden er proeven aangelegd met verschillende irrigatietrappen om te zien of er met minder waterverbruik toch aanvaardbare opbrengsten en kwaliteit gehaald kan worden. Ook worden er proeven aangelegd met verschillende types druppelslangen, al dan niet ondergronds aangebracht om bijvoorbeeld de mogelijkheden en beperkingen van het meervoudig gebruik van druppelslangen te bepalen. In beschutte teelten worden verschillende irrigatietechnieken met elkaar vergeleken. Voorts testen we ook het gebruik van een aantal mulchmaterialen uit om enerzijds verdamping tegen te gaan en anderzijds ook onkruid te onderdrukken. 

Voor meer informatie, contacteer:
Joran Barbry, joran.barbry@inagro.be, 051 27 32 27<
Sander Fleerakkers, sander.fleerakkers@proefstation.be, 0473 35 35 24
Stefanie De Groote, stefanie@pcgroenteteelt.be, 09 381 86 82

 
Image
Image
akkerbouw
beschutte teelt
kruiden
groenten