/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Voederbomen voor bio-herkauwers

Willem Van Colen (Inagro), Jan Valckx (Wim Govaerts & Co) en Jo Vicca (Odisee)

Als houder van kleine en grote bio-herkauwers ben je verplicht een buitenloop te voorzien voor je dieren. In de praktijk blijkt het echter niet altijd vanzelfsprekend om een goed uitloopbeheer te realiseren. Nochtans is dit cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van je dieren, wat zich dan weer laat voelen in de productiviteit. Inagro, Odisee en adviesbureau Wim Govaerts & Co startten in april 2020 met een CCBT-project waarbij de functionele integratie van voederbomen in de buitenloop van bio-herkauwers de komende twee jaar wordt bestudeerd, in beeld gebracht en gedemonstreerd.

Voederbomen als nuttige invulling van buitenloop

Bomen of struiken combineren met landbouwteelten of veehouderij is niet nieuw. Maar het slim integreren van voederbomen in het uitloopbeheer van biologische herkauwers is dit zeker wel en biedt structurele oplossingen aan voor verschillende uitdagingen waar de bio-sector mee kampt.

Enkele interessante voordelen van voederbomen in een notendop:

  • Bomen bieden bescherming tegen regen, wind en zon. Vooral hittestress bij runderen is een toenemend probleem in België met een negatief effect op dierenwelzijn, melkproductie en –kwaliteit.
  • Bladeren en twijgen, zowel vers als ingekuild of gedroogd, kunnen een uitstekende aanvulling vormen op het rantsoen wat betreft eiwitten, mineralen en vitaminen. Tegelijkertijd laat dit diereigen gedrag als knabbelen toe.
  • Waar de beschikbaarheid van gras in de zomerperiode of droogteperiodes sterk afneemt, kunnen bedrijfseigen bladeren en twijgen dit tekort aan voeder bufferen.
  • Infectie met endogene parasieten is een frequent voorkomend pijnpunt bij veel biologische veebedrijven. Tanninerijk plantenmateriaal als voeder kan een belangrijke bijdrage leveren in de preventie van maagdarmworm besmetting.
  • Houtige landschapselementen zoals bomen en struiken bevorderen de agrobiodiversiteit en landschapskwaliteit in het buitengebied. Ze bieden een habitat aan tal van nuttige soorten die kunnen instaan voor natuurlijke plaagbestrijding, betere bestuiving of een verhoogde bodemkwaliteit.

Nood aan praktische handvaten en voorbeelden

Ondanks deze vele voordelen en de groeiende interesse vanuit de sector, blijft het operationeel inzetten van bomen en struiken op bedrijfsniveau eerder beperkt. Met dit project willen we helpen bij de optimale integratie van bomen en struiken op jouw bedrijf. Dit zullen we doen door heel wat inspirerende voorbeelden en praktische handvaten aan te reiken, rekening houdend met de zowel de sector- als jouw bedrijfsspecifieke aandachtspunten. Met ons project richten we ons in het bijzonder naar alle houders van biologische herkauwers, en in het bijzonder melkvee-, vleesvee- geiten- en schapenhouders. 

Experten en veehouders zullen samenwerken om buitenloopsystemen met functionele integratie van bomen en struiken te ontwerpen en te realiseren. Hierbij wordt diepgaander onderzoek gevoerd naar de impact van voederbomen op het mineralenaanbod en op maagdarmworm infecties bij vee op biologische landbouwbedrijven. Tussenin wordt kennisuitwisseling gestimuleerd via workshops, excursies en demodagen. Op het einde van dit project zal de kennis en ervaring gebundeld worden in een praktische brochure.

Meer info:
Willem Van Colen, Inagro (willem.vancolen@inagro.be)
Jan Valckx, Wim Govaerts & Co (jan@wimgovaertsenco.be)
Jo Vicca, Odisee, opleiding agro- en biotechnologie (jo.vicca@odisee.be

 

Image

Image

herkauwers
biodiversiteit