/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Neem deel aan de tweede reeks FarmLIFE Masterclasses (2020-2021)

Bert Reubens (ILVO)

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie?

ILVO werkt, in het kader van het FarmLIFE project en samen met zes Nederlandse partners, aan vernieuwende bedrijfsmodellen voor leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Onder meer via een reeks “masterclasses” willen de projectpartners alle belanghebbenden ondersteuning bieden en zo de transitie naar haalbare en efficiënte agroforestry ondersteunen. De eerste reeks masterclasses in 2019 kon alvast op veel interesse rekenen.

Binnen de masterclasses worden tools, opleidingen en informatie allerhande aangereikt, daarbij gebruik makend van de ervaring van Agroforestry Vlaanderen, landbouwers die in de praktijk staan en andere experts. Zowel technische, economische als wetgevende aspecten komen aan bod. Ook proberen we eventuele barrières aan te pakken of concrete kansen te benutten, door binnen deze masterclasses de juiste mensen rond tafel te krijgen en ruimte te bieden voor overleg. Net als in 2019 onderscheiden we twee parallelle reeksen: een algemene reeks die voor iedereen toegankelijk is, en een gebiedsgerichte reeks die focust op de ontwikkeling van een stimulerende omgeving voor agroforestry binnen één welbepaald gebied in Vlaanderen (Landschapspark Bulskampveld). 

Deelname is steeds vrijblijvend en kan beslist worden op basis van het programma van elke masterclass. Het schema met de voorlopige planning en inhoud vind je terug op de website www.agroforestryvlaanderen.be (op de homepage en rechts in de agenda)

Interesse?

Schrijf je in op de mailinglist via deze link en wordt zo op de hoogte gehouden telkens wanneer je kan inschrijven voor een nieuwe masterclass.

 

biodiversiteit