/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Fijnmazige netten beschermen koolgewassen tegen aardvlooien

Joran Barbry, Femke Temmerman, Torsten Martens (Inagro)

Aardvlooien zijn kleine kevers die schade kunnen aanrichten aan heel wat soorten gewassen. In Vlaanderen komen drie soorten voor die koolgewassen beschadigen. De weersomstandigheden de laatste jaren waren ideaal voor de kevers. Door warme en droge condities zijn ze erg actief en kunnen ze een grote populatie opbouwen. Per jaar vertoont de druk twee pieken: 1 vroeg in mei en 1 piek van hal juli tot eind augustus. Koolaanplantingen afdekken met een lichtgewicht, fijnmazig insectennet, met mazen kleiner dan 1 x 0.8mm zorgt voor een goede bescherming. Ook het fysiek wegvangen van aardvlooien werkt, maar zeer frequente herhaling van de vangsttechniek is wellicht nodig om de druk van aardvlooien voldoende laag te houden.

Met het tweejarig CCBT project “aardvlooien uitgevlooid” wilden we de beheersing van aardvlooien in de biologische teelt van kolen verbeteren door preventieve methodes en biologische beheersingstechnieken onder Vlaamse omstandigheden uit te testen. Daarnaast voerden we intensieve monitoring uit op een aantal bedrijven om meer inzicht te krijgen in de populatiedynamiek van deze plaaginsecten in Vlaanderen.

Lees het samenvattend verslag hier

Het project beoordelen of een pluim geven kan je hier

Meer info?
Joran Barbry
Tel: 051 27 32 27
E-mail: joran.barbry@inagro.be


groenten