/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuw project voor ontwikkeling van kleinschalige robots

Mark Versteyhe (KULeuven) en Joran Barbry (Inagro)

Het antwoord op stijgende productiekosten in land en tuinbouw is tot nu toe vaak schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dit is vaak geen optie voor kleine en middelgrote biologische land- en tuinbouwbedrijven. Een nieuw project heeft daarom als doelstelling om de ontwikkeling van kleinschalige, autonome, betaalbare en breed inzetbare robots voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren.

Kleinere bedrijven vragen kleine, multi-inzetbare machines

De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk. De kostenefficiëntie dient steeds verbeterd om internationaal te kunnen concurreren.

Tot nu toe is het antwoord hierop schaalvergroting. Net hier ligt echter het verschil tussen regio’s wat mogelijk is en niet. Het beschikbare landbouwareaal in Vlaanderen en Nederland is veeleer kleiner en meer gefragmenteerd dan dat in de buurlanden Duitsland en Frankrijk. In de zoektocht naar meer kostenefficiëntie worden voor deze dicht bewoonde regio’s de grenzen van de schaalvergroting sneller bereikt.

Performantie verhoging van landbouwmachines is een andere manier om kostenefficiënter te werken door de loonkost te reduceren. Landbouwmachines krijgen dus meer geïnstalleerd vermogen zodat de bewerking- of verwerkingssnelheid vergroot. Deze trend leidt tot grotere, duurdere en zwaardere machines die taak specialistisch zijn.

Traditioneel gaan die twee bewegingen gepaard met elkaar maar deze strategie biedt geen antwoord voor kleinere bedrijven die zich focussen op bioteelt. Voor deze bedrijven is het inzetten van elektrisch aangedreven, multi-inzetbare, autonome werktuigdragers die bovendien betaalbaar blijven, wel een optie om de kostenefficiëntie te verhogen.

Ontwikkeling van kleine machines – met en door de doelgroep!

In het nieuwe Interreg project CIMAT willen de Vlaamse en Nederlandse partners de ontwikkeling van dergelijke kleinschalige robots stimuleren. Daarvoor gaan we aan de slag met een bestaand semi-autonoom platform van Octinion als basis. Dit platform willen we enerzijds meer autonoom maken en anderzijds willen we verschillende bruikbare werktuigen voor uiteenlopende taken ontwikkelen die op het platform monteerbaar en bruikbaar zijn. 

Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk af te stemmen op de noden en wensen van de telers, worden in het project verschillende cocreatie sessies georganiseerd om samen met de telers te brainstormen over mogelijke obstakels, over noodzakelijke eigenschappen en over de implementatie van de robots.

Het project bundelt krachten uit Vlaanderen en Nederland. Aan Vlaamse zijde zijn de KU Leuven, het ILVO, Inagro, PCfruit en provincie Vlaams-Brabant de kennispartners. Ook Octinion en Vanhoucke Machine engineering zijn deel van het projectconsortium. 

Meer info?
Joran Barbry
Tel: 051 27 32 27
E-mail: joran.babry@inagro.be

Project CIMAT is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Image
pitfruit
kleinfruit
akkerbouw
groenten