/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Interactieve bemestingsdag kleinfruit

Arnout Heremans (Proefcentrum Pamel)

Iedereen zal het er mee eens zijn, bemesten is een zeer belangrijk aspect in de landbouw. Niet alleen worden nutriënten aangebracht waarvan de gewassen kunnen profiteren, een bemesting kan ook tekorten in de bodem wegwerken. Ondoordacht bemesten is evenwel zeker niet aan te raden. Dit kan in sommige gevallen zelfs negatieve gevolgen hebben. Om op een beredeneerde manier te bemesten is kennis in de interactie tussen bodem, bemesting en plant zeker een must. Daarom werd op 21 januari 2020 voor alle geïnteresseerden een interactieve dag rond bemesting, met alle bijhorende aspecten, georganiseerd door het Proefcentrum Pamel. Dit in het kader van het CCBT-project: Optimaliseren bemesting herfstframbozen onder bescherming. Met een opkomst van 40 deelnemers kan toch wel gesproken worden van een klein succes. Al weerspiegelt het zeker ook de nood aan kennis rond het onderwerp.

In een eerste deel werd door Arnout Heremans, onderzoeker op het Proefcentrum Pamel, een kort woordje uitleg gegeven rond het achterliggende project. Hierbij werd er niet alleen gewezen op het belang van kennis rond bodem en bemesting maar werd er ook aandacht besteed aan het herkennen en aanpakken van voedingsgebreken in de plant. En met deze achtergrondinformatie was het nadien vooral aan de deelnemers zelf om enkele plantengebreken te herkennen en aan te geven hoe zij deze zouden behandelen. 

Deel twee van deze interactieve dag werd gegeven door Koen Willekens, onderzoeker bij het ILVO. Met zijn brede achtergrond was hij de geknipte persoon om het publiek meer inzicht te geven in de relatie tussen bodem, bemesting en plant en dit met een kijk op de achterliggende processen. Hetgeen eigenlijk de basis meegeeft om het wat, waarom en hoe van bemesten goed te kunnen begrijpen. Uit de vele vragen van het publiek kan dan ook afgeleid worden dat niet iedereen hier altijd even goed van op de hoogte is. 

Sam Neefs, ook onderzoeker op het Proefcentrum Pamel, nam als laatste het woord. Hij gaf aan hoe de bemesting in de praktijk het best kan bekeken worden. Hierbij werden eveneens de bijhorende valkuilen en aandachtspunten vermeld waarna de deelnemers zelf opnieuw aan de slag mochten. Een bodemanalyse met bemestingsadvies werd voorgelegd en elke groep berekende hoe zij deze bemesting zouden invullen. Dit gaf, gezien de vele verschillende achtergronden, natuurlijk een brede waaier aan bemestingsstrategiën. Wat er dus nogmaals op wijst dat iedereen zijn bemesting praktisch anders, maar daarom niet minder goed, invult.

Na afloop kon teruggeblikt worden op een gezellige en zeer informatieve dag waar vooral de nadruk werd gelegd op de interactie tussen de deelnemers onderling. Ervan uitgaande dat een dergelijke uitwisseling van informatie het interessantste is voor iedereen. Hierbij viel vooral op dat elke persoon bemesting op zich anders ervaart en dat er zeker nood is aan verdere kennisverspreiding rond dit veelbesproken onderwerp. Laat ons daarom hopen dat een dergelijke bemestingsdag vaker mag voorkomen en wie weet … misschien wordt net daarom de bemestingsdag in Pamel wel een vaste waarde.

Meer info?
Arnout Heremans
Tel: 054/320846
E-mail: arnout.heremans@vlaamsbrabant.be

 
kleinfruit
bodemvruchtbaarheid