/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef prei late herfst bio: nieuw bio-ras Oslo meteen aan de top

Kevin De Ceuleners, Philippe France (Inagro)

De standaardrassen Cherokee (bio), Poulton en Nunton bevestigen en realiseren zowel een hoge opbrengst als een goede kwaliteit. Het nieuwe ras Oslo dient zich als zeer beloftevol aan. In tegenstelling tot vorig jaar, haalden Poulton trayplanten geen meeropbrengst in vergelijking met eigen losse planten. De trayplanten waren te klein bij de start en werden één week later geplant.

In de biologische late herfstpreiteelt is rassenkeuze belangrijk om ziekten en sleet onder controle te houden. 2019 was droog en de ziektedruk was beperkt buiten hoge tripsdruk gerekend. Half augustus was de droogte kritiek en konden de planten na beregening terug een doorstart nemen. Hierdoor was de gemiddelde opbrengst goed.

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Kevin Deceuleners
Tel: 051 14 03 50
E-mail: kevin.deceuleners@inagro.be

 
groenten