/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Geslaagde infoavond PPK: jaarverslag nu beschikbaar!

Op 29 april organiseerde PPK een infoavond bio kleinfruit. Eerst was er een rondgang langs de lopende proeven. Vervolgens werd een overzicht gegeven van de resultaten van 2013. Het jaarverslag is nu ook digitaal beschikbaar!

PPK is gespecialiseerd in de biologische teelt van aardbeien. Naast rassenproeven voor juni- en doordragers werkte PPK vorig jaar ook aan CCBT-project voor de beschikbaarheid van biologische plantgoed. Vergelijkende proeven tonen aan dat bio plantmateriaal niet hoeft onder te doen voor gangbaar plantmateriaal.
Het 'Draaiboek Vermeerdering' verzamelt alle wettelijke bepalingen en technische elementen rond het zelf vermeerderen van aardbeiplantgoed. Het werk hierrond wordt uiteraard verdergezet in de dagelijkse werking van PPK.

Image

Ook naar bemesting toe werden heel wat proeven toegelicht. De resultaten tonen onder andere aan dat niet alleen de bemesting, maar ook andere teelttechnieken en teelthandelingen beredeneerd moeten gebeuren. Zo wordt mineralisatie meestal ongewild of onbewust sterk geactiveerd door bepaalde handelingen. Een groenbedekker inzaaien meteen na de teelt zou daarom een automatisme moeten zijn. 

Voor biologisch kleinfruit werden eveneens rassen- en bemestingsproeven uitgevoerd. De komende periode werkt PPK nog verder aan de optimalisatie van de bemesting in de bio kleinfruitteelt, in het kader van een CCBT-project.

Klik HIER voor het volledige jaarverslag.

Image

Meer info?
Yves Hendrickx (PPK)—Mieke Vandermersch (dienst Landbouw—Provincie Vlaams-Brabant)
Tel: 054-320846 (Yves) of 016-267270 (Mieke)
E-mail: yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be of mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be

 


 

kleinfruit
bodemvruchtbaarheid
biodiversiteit