/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag

Omstreeks half april zijn de meeste aardappelen in goede omstandigheden geplant. Op de meeste percelen staan de aardappelen boven. Dankzij het warme weer gaat de loofontwikkeling snel. Onkruidbestrijding is nu volop aan de orde.

Het vroege seizoen is ongetwijfeld in het voordeel van de biologische aardappelteelt. Anderzijds is ook een vroege plaagdruk waarschijnlijk. Bij gebrek aan vorst tijdens de winter is er overal in Vlaanderen erg veel aardappelopslag op afvalhopen en op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Deze vormen een latente en gevaarlijke infectiebron. Het PCA kreeg reeds een aantal meldingen van aardappelplaag binnen.

In deze context blijft het gebruik van koper een belangrijk instrument om de teeltzekerheid te waarborgen. Alternatieve biologische middelen met goede effectiviteit zijn op dit moment niet beschikbaar.

De waarschuwingsberichten ‘biologische aardappelteelt’ van PCA i.s.m. Inagro zijn een vaste waarde voor de Vlaamse biologische aardappeltelers. Deze zijn gericht op een efficiënte en optimale inzet van koper en houden rekening met een hogere plaagtolerantie van de biologische rassen. Ad hoc wordt ook ander teeltadvies (vb. beheersing coloradokever) meegeven. De adviezen houden tegelijk rekening met de maximale hoeveelheid van 6 kg kopermetaal / ha die het lastenboek biologische landbouw voorschrijft.

Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op deze adviesdienst inschrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volgende opties:

  • Beperkt abonnement: hiermee ontvangt u in 2014 op regelmatige basis een waarschuwingsbericht met een gepast biologisch advies. Ad hoc wordt ingegaan op andere actualiteiten (vb. doorwas, loofdoding,…). De kostprijs hiertoe bedraagt 53,5 €. 
  • Gewoon abonnement: hiermee bent u volwaardig lid van PCA en ontvangt u alle berichtgeving die vanuit PCA aan zijn leden wordt verstuurd. In surplus ontvangt u het waarschuwingsbericht biologische teelt. De kostprijs hiertoe bedraagt 87 € (verzending via e-mail).
  • Telers die reeds lid zijn van PCA, kunnen zich zonder meerkost aanmelden voor het waarschuwingsbericht biologische teelt. Aanmelden bij Inagro, afdeling Biologische Productie is wel noodzakelijk.

Nieuw is dat wie inschrijft op de waarschuwingsberichten ook gebruik kan maken van de PCA-webapplicatie voor de aardappelziekte. Middelen op basis van koper zijn opgenomen in de databank en de applicatie houdt reklening met het resistentieniveau van de ingegeven rassen.

Inschrijven kan door het verschuldigde bedrag te storten op rekening van Inagro 068-0348300-97 met vermelding ‘bio waarschuwingsbericht aardappel’.
Wil tegelijk bijgaand inschrijvingsformulier invullen en doorsturen naar Inagro, afdeling Biologische Productie.

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro) 
TEL: 051 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 

akkerbouw