/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2020

Image

Beste lezer,

Ook in 2020 informeert CCBT je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen! 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Geen verbetering van de groeikracht van Natyra® met commerciële groeibevorderaars

Natyra® is een nieuw appelras dat in de biologische teelt zijn intrede maakt. Teelttechnisch stellen we echter vast dat het een ras is met een zwakke groeikracht. In een CCBT-project werd bekeken of één of meerdere van de commerciële groeibevorderaars effectief een invloed hebben op de groeikracht van de bomen. Er zijn immers de dag van vandaag heel wat commerciële producten op de markt die claimen dat ze deze werking hebben. Lees meer...


Enquête over de Aardappel-, Tarwe- en Groenteteelt in België

Het SoildiverAgro project (http://soildiveragro.webs.uvigo.es/) doet onderzoek naar nieuwe praktijken en teeltsystemen die de biodiversiteit in de bodem verbeteren. Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee landbouwers en meer specifiek aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, stelden de projectpartners vragenlijsten op, voor aardappelen, groenten en tarwe. Lees meer...


Gezonde bacteriën in biologische appels!

Tijdens de Organic Innovation Days eind vorig jaar in Brussel trok Birgit Wassermann grote ogen met haar onderzoek naar bacteriepopulaties in appels. Zij ondervond dat biologische appels significant meer diverse en meer evenwichtige bacteriepopulaties huisvesten dan gangbare appels. In de gangbare appels werden meer bacteriesoorten teruggevonden die mogelijke ziekteverwekkers zijn. Lees meer...


Eerste resultaten rassenonderzoek bataat 2019 (gangbare teelt)

2019 was opnieuw een goed jaar voor de bataat. Net als de voorbije jaren werd het potentieel van de voornaamste beschikbare rassen nagegaan in een uitgebreide rassenproef uitgevoerd in 3 herhalingen. Lees meer...


Rassen sluimerwt en suikererwt 2019 (gangbare teelt)

In tegenstelling tot vorig jaar is het gelukt om van eind mei tot eind september sluimerwt te oogsten uit open lucht. De vroegste teelten vormen duidelijk meer blad en geven de hoogste opbrengsten. Vooral tijdens de warmste zomermaanden is de productie het laagst. In het najaar neemt de opbrengst opnieuw toe. Lees meer...


Save the date: Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’ op 15 september 2020!

De Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’ gaat dit jaar door op 15 september 2020 in Tongeren. Noteer dit alvast in je agenda! Lees meer...


Vacature PhD-student PPILOW

ILVO is op zoek naar een doctoraatsstudent voor een H2020 project over welzijn van varkens en pluimvee gehouden onder biologische en vrije-uitloopsystemen. Lees meer...


Cursus biologisch kleinfruit!

In februari 2020 organiseren we een 4-daagse cursus voor iedereen die start of net opgestart is met de professionele teelt van biologisch kleinfruit. We mikken zowel op startende kleinfruitbedrijven als op gemengde bedrijven die kleinfruit willen introduceren als neventak. Lees meer...


Inspiratienamiddag 4 feb - Van lokale biologische ‘graan’-teelten tot lokale biologische voeding

De vraag van de consument naar biologische zuurdesems, vegetarische burgers en verpakkingsvrije winkels stijgt. Biologische bakgranen, soja, hennep of quinoa zijn maar enkele van de ‘graan’gewassen die in deze producten verwerkt worden of in verpakkingsvrije winkels terechtkomen. Momenteel worden ze vaak aangekocht in het buitenland, maar ze kunnen ook met succes bij ons geteeld en verwerkt worden! Alleen vraagt het opbouwen van de nodige kennis over postharvesttechnieken, voedselkwaliteit en -veiligheid en het opzetten van evenwichtige biologische waardeketens tijd en vertrouwen. Lees meer...


AGENDA

20 jan - Info-avond Leertraject Bio- & BD Landbouw

21 jan - Bemestingsdag kleinfruit

21 jan - Workshop ‘Maak je eigen RTK-GPS-systeem’ (volzet)

22 en 23 jan - Bio-beurs NL

25 jan - Snoeidemo bessen

31 jan - Studiedag komkommerteelt in tunnel (korte keten)

4 feb - Inspiratienamiddag - Van lokale biologische ‘graan’-teelten tot lokale biologische voeding

5 feb - Bezoek plantenkwekerij De Koster

10-14 feb - Bricoleursweek 2020

11 feb - Info-avond Leertraject Bio- & BD Landbouw

12 feb - BioFach 2020

12 feb - Inspiratietour Bio, korte keten & verbreding

14 feb - BD-winterconferentie

19 feb - Inspiratietour Bio, korte keten & verbreding

20 feb - Vele kleintjes maken groot: Innovatieve teelten in Vlaanderen

21 feb - Start cursus biologisch kleinfruit

4 mrt - Trefdag bio akkerbouw-groenten

20 mrt - Start inspiratiecursus agro-ecologie