/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Enquête over de Aardappel-, Tarwe- en Groenteteelt in België

Jasper Vanbesien (Inagro)

Het SoildiverAgro project (http://soildiveragro.webs.uvigo.es/) doet onderzoek naar nieuwe praktijken en teeltsystemen die de biodiversiteit in de bodem verbeteren met als doelen:

  • (i) het gebruik van externe productiemiddelen (zoals brandstof, water, meststof,…) verminderen.
  • (ii) de productie en de kwaliteit van de gewassen verhogen.
  • (iii) de levering van ecosysteemdiensten (zoals bodemvruchtbaarheid, vastlegging van koolstof in de bodem,…) verbeteren.
  • (iv) de stabiliteit en veerkracht van de EU-landbouw verhogen. 

Vragenlijsten

Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee landbouwers en meer specifiek aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, stelden de projectpartners vragenlijsten op, 1 voor elk type van teelt. 

Ook in België willen we nagaan wat de grootste knelpunten zijn en willen we uw mening weten over welke alternatieve praktijken betreffende bodembewerkingen, bemestingstechnieken, methoden voor bodembehoud/–bescherming, en ziekte- en plaagbeheersing het beste resultaat kunnen opleveren om dergelijke problemen aan te pakken. Deze informatie zal ons helpen bij het ontplooien van proefvelden. Uw mening zal dus doorslaggevend zijn! 

Graag willen we dan ook als Belgische projectpartners (Inagro, PSKW, ILVO en POMONA) alle belanghebbenden in de sector, zoals landbouwers, adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers, landbouworganisaties, ngo’s, verwerkende bedrijven,… vragen om de volgende vragenlijsten in te vullen: 

Oproep tot proefveldhouderschap

Daarnaast willen we vanuit Inagro ook nog eens een oproep doen naar bio-landbouwers die geïnteresseerd zouden zijn om een meerjarige proef aan te leggen met verschillende groenbedekker(mengsel)s in een rotatie met aardappelen. Bij interesse, aarzel dan niet om contact op te nemen met Inagro (jasper.vanbesien@inagro.be)! Via proeven die parallel aanliggen op meerdere landbouwbedrijven kunnen we nagaan hoe verschillende groenbedekker(mengsel)s bijdragen tot een betere bodembiodiversiteit en kunnen we kennis vergaren om o.a. de samenstelling van de mengsels te verbeteren.

Meer info?
Jasper Vanbesien
E-mail: jasper.vanbesien@inagro.be
Tel. 051 14 03 06

ImageImage

http://soildiveragro.webs.uvigo.es/

https://twitter.com/SoildiverAgro

https://www.facebook.com/SoildiverAgro-100643298079306

 

 

 

 

 

akkerbouw
groenten