/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Geen verbetering van de groeikracht van Natyra® met commerciële groeibevorderaars

Jef Vercammen en Ann Gomand (pcfruit)

Natyra® is een nieuw appelras dat in de biologische teelt zijn intrede maakt. Teelttechnisch stellen we echter vast dat het een ras is met een zwakke groeikracht. In dit project werd bekeken of één of meerdere van de commerciële groeibevorderaars effectief een invloed hebben op de groeikracht van de bomen. Er zijn immers de dag van vandaag heel wat commerciële producten op de markt die claimen dat ze deze werking hebben.

2018 was natuurlijk een zeer droog jaar en dit heeft zeker de groei van Natyra® beïnvloed en er mogelijks voor gezorgd dat bepaalde producten minder hebben gewerkt. Maar ook in 2019 kenden de bomen zich door de droogte niet herstellen. Dit kan een reden zijn waarom er uiteindelijk op beide percelen zo weinig effect op groei is geweest. Met de resultaten die we op deze 2 proefpercelen hebben behaald kunnen we dan ook geen enkel middel naar voor schuiven om de groeikracht op zwak groeiende bomen te bevorderen. Deze middelen zijn vaak duur, het injecteren is arbeidsintensief en er is te weinig zekerheid op slagen.

Het toepassen van de bodemverbeteraars is makkelijker. En daar ze op biologische bedrijven ingeschoffeld worden, zullen ze meer effect hebben op het bodemleven en de bodemstructuur. Maar ook hier is het effect niet altijd meetbaar aan de bomen.

Lees het samenvattend verslag van dit afgelopen CCBT-project HIER.
 
Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
Jef Vercammen en Ann Gomand
Tel: 011/69.70.81 en 011/69.70.82 

 
pitfruit
bodemvruchtbaarheid