/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bio Blad Bemesting kan niet op tegen bodem-bemesting

Louis Lippens (PCG)

Indien de bodemvruchtbaarheid de opbrengst van een pas omgeschakelde teler in het gedrang brengt, kunnen we dit misschien oplossen door bladbemesting. Met deze hypothese werd dit project opgezet en een proef uitgevoerd. Daaruit blijkt dat stikstof niet efficiënt via het blad kan worden toegediend in een intensieve teelt, zoals komkommer. De beste methode blijft hier nog steeds om via de bodem bemesting toe te dienen.

Indien niet via de wortels, dan wel via het blad? 

Net omgeschakelde telers hebben soms te maken met slechte bodemkwaliteit (laag koolstofgehalte, trage mineralisatie, etc.) in hun kassen. Dit is nefast voor de groei van de planten en uiteraard de opbrengst. Doordat deze geen optimale groeiomstandigheden kennen, blijken deze ook gevoeliger voor ziekten en plagen. In dit project willen we nagaan of we door middel van biologische bladbemesting mogelijke tekorten aan nutriënten, en dus stress, kunnen verminderen. En zo ja, of de baten dan opwegen tegen de kosten. De focus lag vooral op stikstof, aangezien dit een hoofdnutriënt is. We hebben de meststoffen in komkommers getest omdat deze planten door hun snelle groei ook snel symptomen van tekorten vertonen. 

Geen vervanger voor stikstofbemesting

Er zijn 6 bladmeststoffen vergeleken met een negatieve controle (geen bemesting) en een positieve controle (bodembemesting en compost).

De bladbemesting had dus niet het gehoopte effect, ondanks de frequente toepassing naar het einde toe ( tot tweemaal per week). Dit laat weinig rendabiliteit uitschijnen, toch wat betreft stikstof. Dit onderzoek was er om aan te tonen of deze grote tekorten konden worden opgevangen, maar naar sporenelementen werd niet gekeken. Daaromtrent kan geen conclusie genomen worden. Het toch wel betere resultaat met bodembemesting bevestigt het belang van een goede bodemvruchtbaarheid en daaraan gekoppelde opbrengst. Door de voorraad nutriënten in de bodem, verwachtten we dan ook dat grote verschillen zich niet snel zouden manifesteren. Daarnaast is er in de bodem de mineralisatie die een meer continue aanvoer van nutriënten kan leveren, i.t.t. bladbemesting.
Ondanks de frequente behandelingen, konden geen beduidende verschillen vastgesteld worden. Daarom zou de toepassing van bladmeststoffen niet aan te raden zijn, indien men zo’n tekorten wilt oplossen. En zouden de baten dus niet kunnen opwegen tegen de kosten. 
 
Lees het volledige proefverslag hier
 
Meer info?
Louis Lippens
Tel: 9 331 60 82
 

beschutte teelt