/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Project brengt fytosanitair risico van nieuwe gewassen in kaart

Annelien Tack (PCG)

Plantmateriaal van nieuwe gewassen komt ons land binnen via verschillende kanalen. De fytosanitaire status van dit materiaal wordt echter zelden gecontroleerd. Vooral virussen en nematoden hebben een groot potentieel om zo ongemerkt ingesleept te worden in België. ILVO en het PCG slaan de handen in elkaar om het fytosanitair risico van verschillende knolgewassen in kaart te brengen.

Met steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gingen ILVO en het PCG op 1 juli 2019 van start met een nationaal project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (‘PRONC-BE’) om het risico van nieuwe gewassen in België in kaart te brengen. Het project richt zich op een selectie van vegetatief vermeerderde knolgewassen die veel belangstelling krijgen, maar waarvoor slechts beperkte informatie over de fytosanitaire status beschikbaar is. Zo focust het onderzoek op yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua en oca als nieuwe gewassen, en aardpeer als ‘vergeten groente’ in België. 

Oproep: help mee aan het onderzoek!

Graag willen we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de aanwezige virussen en nematoden op deze gewassen en daarvoor hebben we plantmateriaal nodig van verschillende oorsprongen. Specifiek voor ulluco, crosne, mashua, oca en aardpeer zijn we nog op zoek naar bedrijven die één of meerdere van deze gewassen hebben staan en bereid zijn een plantenstaal aan te leveren voor het onderzoek. Kan jij ons helpen? Neem dan contact op met het PCG via annelien@pcgroenteteelt.be.

Meer info?
Annelien Tack
Tel: 09 331 60 83 
E-mail: annelien@pcgroenteteelt.be

 
 
beschutte teelt
kruiden
groenten