/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees project SOLIBAM werkt aan veredeling voor bio

SOLIBAM staat voor Strategies for Organic and Low-input Integrated Breeding and Management

Dit Europese project ontwikkelt specifieke en nieuwe veredelingstechnieken geïntegreerd met managementpraktijken, om de prestaties, kwaliteit, duurzaamheid en stabiliteit van gewassen aangepast aan biologische en low-input systemen in Europa en Sub-Saharisch Afrika te verbeteren. De onderliggende hypothese is dat diverse populaties veerkrachtiger zijn aan stress en daarom beter aangepast zijn aan variaties in de omgeving. Twaalf landen en 23 organisaties (onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten, fok- en zaadbedrijven) zijn betrokken in het consortium. 

SOLIBAM zal onder andere: 

  • de eigenschappen aanduiden die specifiek zijn voor rassen die aangepast zijn aan de biologische omstandigheden
  • moleculaire technieken ontwikkelen die de precisie in de veredelingstechnieken verhogen en de monitoring van de genetische diversiteit verbeteren
  • de toepassing van de diversiteit binnen het gewas ontwikkelen om de opbrengst en kwaliteit te stabiliseren 
  • de effectiviteit van verschillende veredelingstechnieken vergelijken onder gangbare, lage input en gecertificeerde biologische landbouw, om optimale strategieën op te zetten voor de productie van geschikte rassen voor biolandbouw, rekening houdend met de eigenschappen die in de gangbare veredeling net vermeden worden.
  • ...

Het Franse INRA coördineert het project dat nog loopt tot eind augustus.
Onlangs verscheen de derde nieuwsbrief en begin juli gaat het slotcongres door in Nantes.

De partners van SOLIBAM doen ook aan kennisuitwisseling met de partners van het Core Organic-project COBRA, dat eveneens handelt over plantenveredeling. In dit project nemen vanuit Vlaanderen ILVO en Inagro deel.

Meer info: www.solibam.eu

 

akkerbouw
groenten