/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Interesse in roterend begrazen?

Jo Vicca (Odisee)

Het houden van herkauwers voor vlees- en melkproductie krijgt kritiek omwille van de productie van de broeikasgassen methaan en CO2 tijdens de fermentatie in de voormagen. De sector kan hierop inspelen door het aanpassen van rantsoenen/stalconcepten of het inzetten van technologie – hierop is veel van het huidige onderzoek gebaseerd.

Anderzijds hebben graslanden een hoog potentieel om koolstof (C) op te slaan in hun bodem mits ze goed gemanaged worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze graslanden te managen zoals maaien, continu begrazen of roterend begrazen waarbij rustpauzen variërend in duur worden ingebouwd tussen de graassessies. Ook de dierdensiteit per hectare kan variëren. Uit een kort literatuuroverzicht gemaakt door een focus groep van eip-agri ‘grazing-for-carbon’ werd als conclusie gesteld dat begrazing een netto koolstofopslag oplevert, maar dat deze groter is wanneer een grasland enkel begraasd wordt dan wanneer er een combinatie is van grazen en maaien. Roterend begrazen zou meer aanzetten tot koolstofopslag dan continu begrazen.

Roterend begrazen krijgt daarom steeds meer aandacht in Europa en daarbuiten. In België zijn een aantal pionier landbouwers hiermee aan de slag.

Daarom dienden Wervel en de co-hogeschool Bachelor Agro- en biotechnologie van Odisee Hogeschool een onderzoeksvoorstel in bij het departement Omgeving en kregen steun. We willen binnen dit project boeren samenbrengen met interesse en/of ervaring in roterend begrazen om hier ook in Vlaanderen meer de aandacht op te vestigen en de positieve bijdrage van herkauwers aan het klimaat te kunnen uitdragen.

Ben/ken je een boer die de runderen laat grazen en heb je interesse in roterend begrazen?

Neem contact op met jo.vicca@odisee.be of jeroen@wervel.be 

herkauwers