/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Project “Zorgen minitunnels voor een maxi rendement?” van start op PCG

Stefanie De Groote (PCG)

Binnen dit project willen we nagaan of kleine koepeltjes potentieel bieden voor biologische tuinbouwers om hun seizoen te verlengen. Een overkapping zorgt voor een verlenging van het seizoen wat maakt dat telers op jaarbasis een grotere omzet kunnen halen. Sommige telers krijgen echter geen bouwvergunning om een permanente overkapping te plaatsen, andere zijn pas gestart en kunnen de investering van grotere koepels niet van bij het begin dragen. Kleine tunnels zijn een optie, maar of dergelijke kleine tunnelconstructies daadwerkelijk interessant zijn, zal afhangen van de grootte van de investering en van de arbeid nodig om deze te plaatsen en af te breken. Een correct gebruik van minitunnels om schimmelziektes zoveel mogelijk te beperken, is ook een uitdaging.

Aan de hand van demo opstellingen met verschillende types tunnels wordt bekeken welk type minitunnels het meest geschikt is en voor welke teelten dergelijke infrastructuur kan ingezet worden. Bijkomend zullen we een zicht krijgen op de grootte van investering, de arbeid nodig voor het plaatsen,  het oogstgemak en de kwaliteit van het geoogst product.

Verschillende materialen

De focus van het project ligt op het uittesten van verschillende materialen, zowel boogmaterialen als afdekmaterialen. De verschillende types boogmaterialen die meegenomen werden zijn gegalvaniseerd metaal, druk PVC 20 mm, druk PVC 16 mm, elektrobuis 20 mm en elektrobuis 16mm. De minikoepels in de verschillende materialen waren telkens de breedte van een bed, dus 1,2 m breed, en ongeveer 75 cm hoog.  Om na te gaan wat het effect is van een groter volume onder de minikoepels, werd ook een constructie gemaakt waarbij de minitunnel twee bedden tegelijk overkapt. Qua afdekmaterialen werd gebruik gemaakt van Hyticlear folie, naturel folie, vliesdoek en geperforeerde folie. De teelt in deze verschillende types minikoepels wordt vergeleken met de teelt op blote grond en de teelt op zwarte folie. Ook het gebruik van vliesdoek en geperforeerde folie zonder gebruik te maken van een koepel werd meegenomen. Om de luchtvochtigheid onder de minikoepels niet te hoog te laten oplopen worden eveneens verschillende methoden voor verluchting van de koepeltjes bekeken in de koepels die bedekt zijn met plastiek folie. Touwen die over de bogen gespannen worden waardoor de plastiek omhoog geschoven kan worden en klemmen om de plastiek op de gewenste plaats te houden worden uitgetest. Tot slot wordt ook de vergelijking gemaakt tussen het vastleggen van de afdekmaterialen met aarde of met zandzakjes. De verschillende types koepels zijn voorzien van sensoren die temperatuur en relatieve vochtigheid meten.

Image

Stand van zaken

Dit najaar ligt de focus op het verlaten van de teelt van fijne wintergewassen. Kropsla, veldsla en rucola werden op twee tijdstippen (5 september en 24 september 2019) geplant onder verschillende types minikoepels. Na 1 maand proef werd al vastgesteld dat er een duidelijk verschil zit in de stevigheid van de verschillende minikoepels. De elektrobuizen 16 mm zijn duidelijk het minst stevig: de minikoepel gemaakt van dit materiaal die overdekt was met plastiek folie heeft de hevige wind niet overleefd, de minikoepel die bedekt was met vliesdoek staat er wel nog. Verder is al duidelijk dat de touwen een betere manier zijn om verluchting te voorzien dan de klemmen. Naar ziektegevoeligheid toe is, zoals verwacht, al duidelijk dat het geen optie is om minitunnels te bedekken met plastiek en geen verluchting te voorzien want dan is de kwaliteit van de gewassen ondermaats.

Met de opstellingen die voldoen, zal in het voorjaar een proef aangelegd worden om het effect van teeltvervroeging door gebruik te maken van minitunnels na te gaan in de teelt van courgette. Heb je zelf ervaringen met minitunnels of ideeën voor andere opstellingen, aarzel niet om het ons te laten weten.

Meer info?
Stefanie De Groote
Tel: 09 381 86 82 
E-mail: stefanie.de.groote@pcgroenteteelt.be

 
beschutte teelt
groenten