/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe bioadviesregeling sinds 1 april van start

(Download dit artikel in pdf)

De nieuwe Vlaamse adviesregeling voor biologische landbouw is sinds 1 april effectief van start gegaan. Door een subsidie van 50 à 75 % op het factuurbedrag wordt bedrijfsadvies voor elke bioboer toegankelijk. Inagro, PCG en Pcfruit maken deel uit van de eerste lijst ‘erkende adviseurs en erkende centra’.

De adviesregeling
De nieuwe adviesregeling werd reeds kort voorgesteld in de biopraktijk van februari 2014. Op de website van de Vlaamse overheid wordt de regeling uitgebreid toegelicht.

In onderstaande tabel geven we een korte samenvatting.

Image

Per pakket is gedefinieerd wat aan bod kan of moet komen. Binnen deze omschrijving is per bedrijf maatwerk mogelijk zowel voor wat betreft de inhoud als wat betreft de intensiteit van begeleiding. De teler en de bedrijfsbegeleider kunnen dit onderling overeenkomen. Binnen deze regeling kan een teler ook op meerdere erkende bedrijfsbegeleiders een beroep doen tot zolang hij zijn subsidiebudget niet heeft overschreden.

Om van deze subsidieregeling gebruik te kunnen maken, is een strikte administratieve procedure beschreven. Voor de landbouwer blijft de administratie grotendeels beperkt tot het maken van een afspraak en een contract met een erkende bedrijfsbegeleider of een erkend centrum. De bedrijfsbegeleider brengt de subsidie direct in mindering op zijn factuur.

Erkende bedrijfsbegeleiders en erkende centra
Om recht te hebben op de subsidie, moeten landbouwers beroep doen op erkende adviseurs; Deze werken zelfstandig of voor een erkend adviescentrum. De erkenning is toegekend door de Vlaamse Administratie voor Duurzame Landbouw Ontwikkeling op basis van een erkenningsdossier en een gesprek. De erkenning werd zowel aangevraagd per sector als per thema. Op de website van de Vlaamse overheid is de volledige en actuele lijst van erkende adviseurs en erkende centra raadpleegbaar.

Inagro, PCG en Pcfruit hebben al met succes deze erkenningsprocedure doorstaan. Zij hebben elk een eigen pakket uitgewerkt op maat van de sector waarin zij actief zijn. Hun dienstverlening staat borg voor een directe en wederzijdse wisselwerking tussen het praktijkonderzoek en de biologische praktijk.

Voor meer informatie kan je met hen contact opnemen:

Image

kleinfruit
akkerbouw
beschutte teelt
kruiden
groenten
bodemvruchtbaarheid