/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biovelddag Inagro op 2 oktober 2019 16u00

Joran Barbry (Inagro)

De najaarseditie van de biovelddag van Inagro gaat door op woensdag 2 oktober en start om 16u00. Tijdens een rondgang langs de proefvelden maken we de balans op van het groeiseizoen 2019. Na de rondleiding volgt een smaakproef resistente aardappelrassen in de loods gecombineerd met een netwerkmoment. In dit bericht een greep uit de proeven die bij de rondleiding aan bod komen.

Rassenproeven

Verschillende rassenproeven zijn op het moment van de biovelddag al geoogst of naderen de voorziene oogstdatum. Een ideaal moment om de eerste resultaten van de veldbeoordelingen en opbrengst met jullie te delen. 

Image

Figuur 1: Rassenproef soja, winterprei, witte kool, knolselder

Plaag- en onkruidbeheersing

In de teelt van kolen voeren we dit jaar opnieuw een aantal gewasbeschermingsproeven uit. In de teelt van bloemkool liggen twee proeven aan waarin we verschillende methoden uittesten om de schade door rupsen te beperken. Van augustus tot begin oktober zijn het voornamelijk rupsen van de kooluil en het klein koolwitje die schade aan de kool veroorzaken. Eén proef focust op de optimale inzet van toegelaten middelen en een tweede proef op alternatieve beheersingsstrategieën zonder gebruik van biopesticiden.

Image

Figuur 2: Gewasbescherming in bloemkool, links zero fyto methoden, rechts industrie bloemkool

In samenwerking met de Universiteit van Gent voeren we dit najaar verschillende onkruidbeheersingsproeven uit in de teelt van spinazie in het kader van een masterproef. In deze proeven testen we zowel de invloed van rassenkeuze, de rijenafstand, als de combinatie van methodes van mechanische onkruidbeheersing in vals zaaibed, voor-opkomst als na-opkomst. Op de foto zie je al een eerste resultaat. 

Image

Figuur 3: Onkruidbeheersing in spinazie: een combinatie van methodes

Na de rondleiding volgt een bespreking van de rassenproef aardappel in de loods, een smaakproef van de geteste aardappelrassen en uiteraard het netwerkmoment bij een biologisch drankje!

Het volledige programma en de praktische informatie vind je hier: https://inagro.be/Artikel/guid/5941

Meer info?
bel of mail Joran Barbry (joran.barbry@inagro.be 051 27 32 27) of Lieven Delanote (lieven.delanote@inagro.be, 051 27 32 50)


akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid
biodiversiteit