/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mechanische onkruidbestrijding op Werktuigendagen Oudenaarde 21 en 22 september

Lieven Delanote (Inagro)

Mechanische onkruidbestrijding kende de voorbije jaren een belangrijke ontwikkeling en geniet meer en meer belangstelling. Tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde op 21 en 22 september, telkens om 14u30, tonen een 10-tal machines hun kunnen tijdens een thematische demonstratie. Lieven Delanote (Inagro) zal deze demonstraties begeleiden. Buiten deze uren blijven de machines opgesteld ter plaatse. De werking van de machines wordt vastgelegd op beeld en doorlopend getoond op een LED scherm.  

Wiedeggen in verschillende kleuren en varianten

De wiedeg is meer dan ooit een basismachine voor een geslaagde mechanische onkruidbestrijding in de biologische akkerbouw en groenteteelt. De prominente spelers op de markt zijn op deze demonstratie aanwezig en brengen een mooi overzicht van het huidige machine-aanbod. 

  • Klassieke wiedeg: Carré (Steeno)
  • Precisiewiedeg: Treffler (Man@machine) en APV (Kruse)
  • Roterende wiedeg: Einbock (Monfortsa)

Moderne schoffeltechniek en camerabesturing

Schoffelen blijft de meest performante techniek om onkruid tussen de rijen aan te pakken. Hoe dichter tot tegen / in de rij kan gewerkt worden, des te beter het resultaat. Een nauwkeurige afstelling en de gepaste attributen zijn bepalend. Camerabesturing wordt een trend. Vijf schoffelmachines tonen wat mogelijk is: Carré (Steeno), Garford (Agrivaux), Kongskilde (New Holland), Monosem (Joskin) en Steketee (Steketee). Garford (Agrivaux) is ook aanwezig met de ‘inrow weeder’ die in de gewasrij schoffelt.

De toekomst ? 

Nemen robots het wiedwerk in de toekomst over en bestrijden we onkruiden elektrisch ? Noemen je werknemers dan allemaal Anatis of Dino ? Carré en Naio laten zien wat we op korte termijn kunnen verwachten. New Holland zorgt met de Xpower voor hoogspanning.

En veel meer

De themademonstratie mechanische onkruidbestrijding brengt ook een specifieke dynamiek teweeg. Naast de machines die gedemonsteerd worden, zullen een aantal standhouders ook andere machines voor mechanische onkruidbestrijding in hun stand hebben. Anderzijds trekt deze themademonstratie enkele nieuwe standhouders aan die, behalve schoffelmachines, ook andere voor bio interessante machines meebrengen naar Vlaanderen. De Treffler TGA (Man@machine), de Vibrocat (Kruse) en de Actisol (Monfortsa) zijn maar enkele voorbeelden. Wie zich over biologische landbouw wil informeren, kan terecht op de stand van Bio zoekt Boer.

Meer info?
Lieven Delanote
Tel 051 27 32 50
akkerbouw
groenten