/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biopraktijk - aug2011

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

Image


Image
De open velddag op 22 juni laatsleden op het proefbedrijf biologische landbouw kende andermaal een goede opkomst. Er waren biologische boeren, omschakelaars, gangbare boeren met interesse, toelevering, dienstverlening,… Na de rondgang in de velden en de demonstratie van de Culticlean en de Rodweeder werd nog druk nagepraat in de nieuwe loods van het proefbedrijf.

Lees hier het volledige verslag met foto's.

 Dit artikel is het tweede van een kleine reeks rond het project “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas”. In de CCBT-nieuwsbrief van juni 2011 verscheen reeds een eerste bijdrage over de composteringsproeven met dierlijke mest. Deze proeven werden uitgevoerd met het oog op verbetering van gebruik en afzet van biologische mest.

Lees het volledige artikel hier.

 


Na een lange voorbereiding, werd eind juni op de campus van het POVLT te Beitem een belangrijke stap gezet. Zeven vzw’s op de campus van het POVLT (waaronder PCBT) werden samen met de provinciale werking ondergebracht in één nieuwe organisatie die de naam ‘inagro’ meekreeg. Deze nieuwe structuur komt tegemoet aan het provinciedecreet van 9 december 2005. Deze hervorming biedt tegelijk een garantie voor een grotere performantie, efficiëntie en transparantie in de werking. Meer ...

 


De lekkerste bio trostomaat!

In het consumentImageenonderzoek biotomaat werd nagegaan wat de invloed van rassenkeuze is op de acceptatie van deze tomaten door consumenten. Er werd gekeken naar de smakelijkheid, de smaak en de textuur van de vruchten, als ook naar de aantrekkelijkheid van het uiterlijk. Daarnaast werd ook het opgelostestofgehalte, als maat voor de zoetheid vande vruchten, gemeten.

Het volledige verslag kan u hier nalezen.

 

Oorwormen (Forficula auricularia) zijn belangrijke natuurlijke vijanden van allerlei plaaginsecten zoals bladluizen, wollige bloedluis en perenbladvlo. In de (biologische) pitfruitteelt kunnen ze aldus een belangrijke rol spelen in de biologische gewasbescherming. Echter, waar op sommige fruitpercelen grote aantallen oorwormen voorkomen, blijken ze op andere percelen slechts in kleine aantallen aanwezig, of soms zelfs totaal afwezig.

 


 
Babyleaf kent al geruime tijd succes in het gangbare groentecircuit, maar nog niet in de biologische teelt. Dit is wellicht deels te wijten aan praktische bezwaren maar ook een gebrek aan teeltkennis en rassenkeuze spelen een belangrijke rol. Daarom werd een rassenproef aangelegd in de najaarsteelt babyleaf.

Lees het verslag hier!

 


Valse meeldauw (Peronospora rubi) is één van de voornaamste ziekten in bramen. Naast een aantal belangrijke plaaginsecten kan valse meeldauw de groei van de plant volledig stil leggen.

In dit artikel leest u een beschrijving van de ziekte en van de preventieve maatregelen die u kan treffen. De proefresultaten en behandelingstechnieken volgen in september.

 


Aaltjes blijven één van de belangrijkste teelttechnische problemen in de biologische glasgroenteteelt. Door de nauwe vruchtwisseling op de intensieve biologische glastuinbouwbedrijven lopen de nematodenconcentraties in de bodem na verloop van jaren zo hard op dat ernstige opbrengstverliezen niet uit blijven. In afwachting van andere methoden om de opbouw van nematodenpopulaties te beheersen, blijft de keuze voor de juiste onderstam uiterst belangrijk.

 


Zowel imkers, landbouwers, maar ook natuurbeheerders luiden de alarmklok. De bijenpopulatie in Vlaanderen en de rest van de wereld neemt onrustwekkend af. Naast de honingbij komen er ook 344 soorten solitaire bijen en een 30-tal soorten hommels voor in Vlaanderen. Maar het verhaal is hetzelfde: allen hebben ze het moeilijk.

Wat kan je doen als landbouwer? Je vindt het in deze brochure.

 


Op 29 juni ging in Nederland de biologische velddag 2011 door.

Thierry Beaucarne teelt biologische groenten en akkerbouwgewassen op zijn bedrijf in Moeskroen (Henegouwen). Hij reisde mee met Inagro naar de open velddag van de Broekemahoeve in Lelystad en maakte dit verslag.

 


Verslag Proefveldbezoek Frankrijk

Klik hier.

 


 

 


AGENDA

18 aug'11 - De opentuindag grootfruit en kleinfruit  bij KICK te Randwijk

Vanuit het PPK vertrekt er telkens om 14 u een delegatie naar deze activiteiten. Er is mogelijkheid om te carpoolen. Voor extra info over programma en carpoolen: 054 - 32 08 46 of proefcentrum.pamel[at]vlaamsbrabant.be.


19 aug'11 - Informatienamiddag: nieuwe subsidie voor agroforestry

Klik hier voor meer info.


24 aug'11 - Bedrijfsbezoek: Peter Frischkorn, al 30 jaar biologische groenteteler!

Klik hier voor meer info.


26 aug'11 -  GPS in de groenteelt

Image


28 aug'11 - Energiedag - Landbouw, daar zit energie in!

Klik hier voor meer info.


1 sep'11 - Proefveldbezoek in Noord-Frankrijk: Eindbalans van 8 grasmengsels uitgetest in 3-jarige maaiweide

Klik hier voor meer info.


2 sep'11 - praktijkdag aardbeien te Etten-Leur

Vanuit het PPK vertrekt er telkens om 14 u een delegatie naar deze activiteiten. Er is mogelijkheid om te carpoolen. Voor extra info over programma en carpoolen: 054 - 32 08 46 of proefcentrum.pamel[at]vlaamsbrabant.be.


6 en 13 sep'11 -Groene varkens zonder rode cijfers

Klik hier voor meer info.


14 sep'11 - Studienamiddag kruidenteelt

Op woensdag 14 september wordt een demonstratie georganiseerd van de biologische kruidenteelt in open lucht en van de proefopstelling op goten. De uitnodiging met het volledige programma vindt u hier.