/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

MAP 6: Aandachtspunten, deadline 31/08 en presentatie infosessie 

An Jamart (BioForum) en Lieven Delanote (Inagro)

Op dit moment wordt MAP 6 uitgerold. Sommige maatregelen treden zelfs met terugwerkende kracht in voege vanaf 1 januari 2019. MAP 6 bouwt voort op MAP 5, maar kent tegelijk heel wat nieuwigheden. Vlaanderen wordt niet langer ingedeeld in focusgebieden, maar in gebiedstypes 0, 1, 2 en 3. De opvolging van de nitraatresidu’s wordt strikter en er komt meer accent op vanggewassen. Waar in MAP 5 eerder sprake was van een flankerend beleid, wordt nu ook sterk ingezet op een sanctionerend beleid voor wie in het veld niet aan de regels voldoet of voor wie de administratieve verplichtingen niet op orde heeft. 

BioForum is de knelpunten die specifiek bio zijn (oa referentiejaren tijdens omschakeljaren, rotatie over percelen in gebiedstypes 2 en 3, etc) aan het oplijsten en gaat binnenkort in overleg met VLM en Boerenbond om samen te zoeken naar oplossingen. Heb jij een knelpunt? Geef die door aan lieven.delanote@inagro.be en aan info@bioforumvl.be.

Goed geïnformeerd zijn is meer dan ooit nodig. Cruciaal is nu in beeld krijgen hoe het voor jouw bedrijf zit. Begin augustus kreeg je een mailing van de VLM met alle info. Hou die zeker in de gaten en lees hem aandachtig door!

BioForum Vlaanderen vzw en Inagro organiseerden op 1 augustus een infomoment samen met VLM waarvan je de presentatie via deze link terugvindt. De presentatie gaat in detail in op alle wijzigingen en aandachtspunten. Aangezien we in deze mailing niet alle punten willen herhalen, focussen we op de meest dringende zaken. Ook op de website van de Mestbank wordt alles in detail en goed uitgelegd. Twee keer lezen is niettemin soms nodig. 

 1. Voor de boeren in gebieden 1, 2 en 3 is er een verplichting van inzaaien van vanggewassen of nateelt. Doe je dit niet dan hangen boetes tot 500 euro per ha boven het hoofd. Basismaatregel vanggewassen: (Uitgezonderd: zware kleigronden)
  = Hoofdteelt geoogst uiterlijk 31 augustus
  > Verplichte inzaai vanggewas uiterlijk 15 sept OF een nateelt
  > Aanhoudperioden vanggewassen: afgestemd op EAG (Dept LV)  

 2. Bijkomend voor de boeren in gebiedstypes 2 en 3 werd een referentiepercentage vanggewassen die MOETEN ingezaaid worden bepaald. Voor meer info verwijzen we naar onze presentatie of naar de website van de mestbank. Via de mailing van de mestbank begin augustus wordt de oppervlakte die je moet voldoen concreet gemaakt. Dit wordt in de eerste plaats zoeken wat je nog op het eigen bedrijf kan realiseren. Heb oog voor de gestelde inzaaidata en vergeet ook niet om voor 31/10 de inzaaiperiode van vanggewassen ook aan te duiden op het e-loket (verzamelaanvraag). 
  Lukt dit niet en heb je geen vrijstelling uit de voorgaande jaren, dan kan je enkel een oplossing vinden via het aangaan van een vanggewas-overeenkomst met andere boeren met en op percelen in gebiedstype 2 en 3. Die overeenkomst moet voor 31/08 doorgegeven worden aan de VLM. We rekenen hier op de solidariteit onder bioboeren, maar geven wel mee om dit goed doordacht te bekijken en indien nodig ook onafhankelijk advies in te schakelen om je hierbij te helpen! Via de website van BioForum onder de rubriek 'Vraag en aanbod' kan je eventueel ook zelf een zoekertje met je aanbod of je vraag plaatsen.  

 3. Voor boeren in gebieden 2 en 3: Vanaf 1 aug moet elk vervoer naar akkers in die gebieden (uitgezonderd blijvende teelt) van vloeibare dierlijke mest via een erkend mestvoerder (AGR-GPS) verlopen. Dit geldt ook voor vervoer van eigen mest naar eigen grond in gebieden 2 en 3 (men is nu al aan het controleren). Hier hangen boetes van 100 tot 400 euro/ha aan vast!  

 4. Voor telers met groenten op percelen in gebieden 1, 2 en 3 blijft de verplichting voor verplichte N-adviezen (1 per 2 ha groente) gelden. De mestbank stuurde recent een overzicht met het aantal stalen dat je moet voldoen. Voor wie nog onvoldoende stalen nam, is nu actie nodig. 

We zijn ons heel goed bewust dat de beperkte tijd tussen bekendmaking MAP 6 en uitvoering het jullie niet makkelijk maakt. We hopen dat de infosessie en de mailings jullie helpen om meer inzicht te krijgen. 

Meer info?
Lieven Delanote
Tel: 051 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid